woensdag 18 oktober 2017

Bezwaar beschikking periode 3 Fosfaatreductieplan

De meesten van u hebben de beschikking voor periode 3 ontvangen. Deze heeft in de meeste gevallen de dagtekening van 23 september, hiertegen kunt u bezwaar maken tot 4 november 2017. (Brief te downloaden tot 25 oktober)

Hoger beroep 18 september

In het kader van het Fosfaatreductieplan zijn er een aantal kortgedingzaken gevoerd. De uitspraken van onder andere 4 mei en 9 augustus hebben een aantal melkveehouders (voorlopig) buiten de regeling geplaatst. Het hoger beroep van de uitspraak van 4 mei dient op 18 september en de verwachting is dat er eind oktober een uitspraak wordt gedaan door de rechter in dit hoger beroep.

Melkveehouders die vinden dat zij in een vergelijkbare situatie zitten als de eisers in de kortgeding zaken, kunnen een zogenaamde lichte toets laten doen door het ministerie. Hiervoor dienen zij een verzoek in te dienen en bewijsstukken te overleggen.

Lichte Toets

Bent u voor 2 juli 2015 onomkeerbare investerings- en/of  financieringsverplichtingen aangegaan in grond en/of stallen ten behoeve van grondgebonden uitbreiding, dan kunt u een verzoek doen.

Hiervoor dient u de volgende, ondertekende stukken te overleggen:

 • Omgevingsvergunning of Melding activiteitenbesluit

 • Aannemingsovereenkomst/facturen die op de nieuwbouw/verbouw van stallen betrekking hebben.

 • Financieringsovereenkomst die betrekking heeft op de verwerving van grond of nieuwbouw/verbouw van stallen

 • Overige bewijsstukken betreffende investerings- en/of financieringsverplichtingen

 • Akte zakelijk gebruiksrecht, uittreksel(s) uit het kadaster

 • Pachtovereenkomst(en)

 • Koopovereenkomst(en), eigendomsbewijzen, uittreksel(s) uit het kadaster

 • Natuurbeschermingswetvergunning (indien van toepassing)

 

Indien er sprake is van een biologische bedrijfsvoering of een omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering, dan ook de onderstaande zaken:

 • Skal certificaat dat ziet op het jaar 2015

 • Skal nummer

 • Verklaring dat uw bedrijf op 2 juli 2015 aan het omschakelen was naar een biologische bedrijfsvoering (indien van toepassing)

 

Het verzoek en de bewijsstukken kunt u sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Team Fosfaatreductie

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

 

U kunt de stukken ook digitaal aanleveren op mijn.rvo.nl hiervoor dient u in te loggen en te kiezen voor “overige bijlage”.

Bezwaar periode 3

Tot 4 november kunt u nog bezwaar maken tegen de beschikking van periode 3. Wij raden u aan dit wel te doen, met name omdat nog altijd niet duidelijk is of de beschikking  andere strekkingen heeft, zoals het afwijzen van een knelgevallenmelding of anderszins.

In de bijlage vindt u een bezwaarbrief voor periode 3 (brief B5) welke een kleine wijziging ten opzichte van de brief van periode 2 bevat. (instructie bovenaan de brief om “uw” brief samen te stellen)


LINK: (beschikbaar tot 25 oktober)

https://wetransfer.com/downloads/60df309b3f7fc9c77b0c3468dd64a2e220171018065548/b25f2441b8ad5529258855efe74f264420171018065548/b3f2fd

U kunt de brief AANGETEKEND versturen of deze digitaal indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u digitaal indient, kunt u voor de zekerheid een printscreen maken van de upload zodat u een “bewijs” heeft dat u het heeft ingediend.

Bezwaar maken, betekent niet dat u niet meer onder de regeling valt of dat u niet zou moeten voldoen aan de consequenties die de regeling op dit moment heeft voor melkveehouders.

Het is echter wel zo dat als er geen bezwaar gemaakt wordt op de verschillende punten, het wel zeer lastig, zo niet onmogelijk is, om op een later tijdstip uw gelijk te halen of geleden schade te claimen.

De DDB kan niet voor u beslissen of en waartegen u bezwaar maakt, maar wil u met behulp van deze voorbeeldbrieven wel van dienst zijn, om bezwaar te kunnen maken.