donderdag 29 juni 2017

Bezwaarbrief tegen de beschikking periode 1

Hierbij een voorbeeld bezwaarbrief om in te dienen tegen de beschikking periode 1. (Deze beschikking heeft u gekregen via uw melkverwerker of van RVO)

Deze brief staat los van brief B1 en B2 die u eerder heeft kunnen indienen. Brief B1 kunt u niet meer indienen, maar brief B2 kan nog steeds ingediend worden. 

Het is van belang dat u bezwaar maakt tegen elke beschikking

Er zijn twee versies van de brief, die afhankelijk van uw eigen situatie van toepassing is.

Brief B3-A: Voor degenen die een geldsom hebben opgelegd gekregen (betalen/verrekening)

Brief B3-B: Voor degenen die een bonus geldsom hebben opgelegd gekregen (ontvangen)

Ook als u een bonus ontvangt, moet u bezwaar maken tegen de beschikking. 
U dient echter ook gewoon uw deminimus verklaring in, alsof u geen bezwaar zou hebben aangetekend.

Dit lijkt, en is, misschien tegenstrijdig, maar dit kan wel (u houdt eigenlijk uw opties open).


Er zit een passage over verrekening via het melkgeld in de brief, ook al is dat voor uw situatie niet van toepassing, dan nog is dit een argument in het bezwaar tegen uw beschikking.

Dit bezwaar dient AANGETEKEND en ondertekend voor 8 juli 2017 verstuurd te worden.

De instructie voor het aanpassen van de brief vindt u bij de brief zelf.

Met onderstaande link kunt u de brieven downloaden.


Bezwaar maken, betekent niet dat u niet meer onder de regeling valt of dat u niet zou moeten voldoen aan de consequenties die de regeling op dit moment heeft voor melkveehouders.

Het is echter wel zo dat als er geen bezwaar gemaakt wordt op de verschillende punten, het wel zeer lastig, zo niet onmogelijk is, om op een later tijdstip uw gelijk te halen of geleden schade te claimen.

De DDB kan niet voor u beslissen of en waartegen u bezwaar maakt, maar wil u met behulp van deze voorbeeldbrieven wel van dienst zijn, om bezwaar te kunnen maken.