zaterdag 10 februari 2018

Comité van de Regio’s ondersteunt voorstel European Milk Board

Persbericht van het Comité van de Regio’s van 1 februari 2018, vertaald uit het Engels:

Naar aanleiding van het besluit van de EU Landbouwraad om de automatische aankoop van magere melkpoeder  te schorsen, waarschuwt het Europees Comité van de Regio's voor weer een mogelijke crisis in de zuivelsector.

Hoewel dit voorjaar een overschot aan melk is voorspeld, meent Karl-Heinz Lambertz (BE / PSE), voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), dat het besluit van de EU Landbouwministerraad van 29 januari om de automatische inkoop van magere melk poeder op te schorten, zonder parallelle maatregelen in te voeren om de productie te verminderen, het risico vergroot op een nieuwe crisis in de zuivelsector.

Jacques Blanc (FR / EVP), rapporteur voor het CvdR-advies over de prijsvolatiliteit van landbouwproducten, wijst erop dat aangezien de voorraden melkpoeder al zeer hoog zijn en de melkprijzen daardoor onder druk staan, het besluit van de Landbouwraad alleen zinvol zou zijn als de maatregelen werden aangevuld met een programma voor volumevermindering: "Als de interventie wordt stopgezet zonder ook de geproduceerde hoeveelheid te verminderen, bestaat het risico dat de melkmarkt overstroomt met melk".

Na zijn vergadering met de European Milk Board herhaalde Ossi Martikainen (FI / ALDE), voorzitter van de Commissie voor Natuurlijke Hulpbronnen van het CvdR, het standpunt van het CvdR, de EU-assemblee die de lokale en regionale autoriteiten in de EU vertegenwoordigt: "In een situatie van bezuinigingen die ons verplichten om beter gebruik te maken van de beschikbare middelen, moeten we de landbouwmarkten reguleren, niet alleen om sectorcrises te voorkomen, maar ook omdat dit veel minder kostbaar is dan pas na de gebeurtenis, zoals de herhaalde crises in de melksector de afgelopen jaren hebben geïllustreerd".

Meer informatie:

EN: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/crisis-in-milk-sector.aspx