woensdag 24 mei 2017

de-minimissteunverklaring voor GVE bonus nodig

Indien u in juni 2017 onder uw GVE-aantal van 2 juli 2015 (min 4% bij niet-grondgebonden bedrijven in 2015) zit, kan u in aanmerking komen voor de GVE-bonus van €120 per GVE. Om deze bonus te ontvangen dient u wel een de-minimissteunverklaring in te vullen. Doe dit voor 31 mei 2017.

Voor een verdere uitleg verwijzen we u graag naar de site van Agrifirm, RVO of het fosfaatportal.

https://www.agrifirm.nl/nieuws/de-minimissteunverklaring-nodig-om-gve-bonus-te-ontvangen/

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/verklaring-de-minimis

Ga op Z-net naar ‘mijn Z-net’ en klik vervolgens op ‘Mijn Fosfaatreductie’, onder het mapje ‘Documenten’. De ingevulde verklaring kunt u vervolgens sturen naar deminimisverklaring@fosfaatreductieloket.nl of met schriftelijke post naar het fosfaatreductieloket, postbus 240, 8000 AE in Zwolle.