zaterdag 10 februari 2018

Feiten over melkpoeder, stand januari 2018

Actueel in de EU-interventie

 

 

 • 378.578 ton Magere Melkpoeder (MMP) (Bron: MMO)

Verkoop uit de interventie

 • 16 uitschrijvingen sinds december 2016
 • Verkoop van 2.084 ton tot heden
 • Minimumprijs € 119 (01/2018) – € 215,1/100kg (12/2016)

 

 

Actuele achtergrond van de interventie

 

 • Vanaf 2010 tot midden 2015 geen interventie aankopen melkpoeder
 • Vanaf juli 2015 eerste interventie aankoop
 • Regels voor interventie volgens de Gemeenschappelijke Marktordening (2013):   

- Interventieprijzen: 1.698 € per ton MMP en 2.217,50 € per ton boter

               - Aankopen vanaf 1emaart tot 30 september elk jaar

               - maximaal volume 109.000 ton MMP en 50.000 ton boter

 • Uitzonderingen tijdens de crisis door de EU besloten:  

è  Voor 2015 en 2016: uitbreiding van de aankoopperiode na maart tot en met september

è  In 2016: verhoging van het maximaal toegestane volume eerst naar 218.000 ton en daarna op 350.000 ton MMP en 100.000 ton boter

 

          

Werking van de interventie

 • Kon de prijsval niet stoppen:

 

è Gemiddelde melkprijs EU:

                 Juli 2015: 30 cent per kg

                 Juli 2016: 25,68 cent per kg

 

 

Voornemen EU-Commissie

 

 • 2018 geen aankoop MMP tegen een vaste prijs kopen zonder markt gerelateerde rechtvaardiging (beperking van overheidsinterventieaankopen tegen vaste prijs in 2018 tot nul ton)
 • Aankopen alleen na beslissing per geval (na overeenstemming in het Comité voor de gezamenlijke organisatie van de Landbouwmarkten, welke hoeveelheden moeten worden gekocht tegen welke prijzen)

 

Verdere plannen/ vooruitzichten EU Commissie:

(Bron: EU agricultural outlook)

 

1escenario: Voorraden worden in de loop van de komende drie jaar verkocht – geen aankoop nieuw interventie melkpoeder.  2018: Verkoop van 140.000 ton  -> MMP-prijzen blijven de komende twee a drie jaar in dit scenario hoogstwaarschijnlijk erg laag.

 

2escenario: 2018 geen verkoop van MMP, omdat door de stijging van de melkproductie, vers melkpoeder voorhanden is. De private voorraden zullen laag blijven – goede condities voor hogere MMP prijzen.

 

Informatie opslagkosten:

(DG Agri)

 

 • De opslagkosten voor interventie MMP (openbare voorraden) bedroegen in 2017 9,62 miljoen euro.

 

Productie van  Magere melkpoeder

 • 2017: Productie van MMP daalde met 5% (sinds juni 2016)
 • Export in 2017 bijna 40% hoger dan in het voorgaande jaar dankzij vraag en lage prijzen => sterke afname van private opslag van MMP

 

 

Actuele EU-prijs voor melkpoeder

 • 140 € per 100 kg (januari 2018)

 

 

 

Standpunt EMB

 

 

 

 • Interventie kan voor seizoensmatige overproductie worden gebruikt , maar is niet werkzaam bij chronische instabiliteit – opgekochte volumes drukken later de prijs / zware rem op herstel van de prijzen

 

 • Oproep tot reductie van het interventievolume van momenteel  109.000 ton per jaar en gelijktijdig verhoging van de interventieprijs naar minstens 30 cent per kg in plaats van de huidige 20 cent.  

 

 • Grotere volumes zouden alleen in interventie moeten worden opgekocht als de vraag naar zuivelproducten onverwacht daalt, zoals in het geval van het Russische embargo.   

 

 • In normale omstandigheden de productie aanpassen aan de potentiële vraag door een volume reducering programma => MVP

 

 • Geen verkoop van MMP onder de waarde  

 

 • alternatieve afzetwegen vinden voor huidige interventie poeder