donderdag 31 januari 2019

Greenmark: € 16 miljard weg na interventie

Melkveehouders in de EU hebben sinds medio 2015 tot begin 2019 (globaal de zuivelnterventietijd) ruim € 16 miljard aan inkomsten gemist door gedaalde melkprijzen.

Dit stelt zuivelhandelaar en marktanalist Greenmark Dairy Ingredients. Eigenaar Robert Schorsij heeft de melkprijzen in genoemde periode van 3,5 jaar vergeleken met de cijfers in de 3,5 jaar daarvoor. Die periode viel bijna samen met de laatste jaren van de Europese melkquotering.

Zuivelindustrie schiet er €12,3 miljard bij in

Voor de analyse is eerst de gemiddelde melkprijs in de 2 genoemde periodes berekend. Daarnaast is de gemiddelde opbrengst van 5 basis-zuivelproducten berekend. Aan de hand daarvan concludeert Schorsij dat de zuivelindustrie in de EU € 12,3 miljard aan inkomsten heeft gemist sinds medio 2015. 

De Europese belastingbetaler heeft ondertussen amper iets gemerkt van de interventie, want netto zou de Europese Commissie slechts € 225 miljoen hebben toegelegd op de operatie (overigens exclusief de kosten voor opslag en bewaring van het product).

Lofzang Phil Hogan op zuivelinterventie

De uitkomsten van bovenstaande berekening staan in sterk contract met de lofzang die EU-Landbouwcommissaris Phil Hogan vorige week nog zong op de zuivelinterventie. Die bracht volgens de Ier de markt weer in balans, beschermt boereninkomens en besparen de belastingbetaler kosten.

Schorsij komt terug op een eerder voorstel van hem en zegt dat Hogan de melkpoederberg nog beter in de vergister had kunnen stoppen dan die op te slaan en te verkopen zoals nu.