maandag 11 maart 2019

HERINNERING LEDENAVONDEN

Geacht DDB-lid,

Op 12 en 14 maart verwelkomen wij u graag op een DDB ledenavond om o.a. diverse zaken met u te bespreken.

Op 12 maart in Spanbroek zal Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij V-focus en tevens verbonden aan de nieuwe Stichting Agri Facts (STAF) ons bijpraten over de fosfaatproblematiek en het werk van STAF.

Bert de Groot, (hoofd ingelanden met de geborgde zetel) zal in Waarder op 14 maart ingaan op de voorgenomen veranderingen in de Waterschappen. In Waarder zal ook Corné Vermaat (Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief) ons informeren over de pas opgerichte producentenvereniging LVLC.

Daarnaast willen we graag met u van gedachten wisselen over een aantal actuele thema’s: hoe kijken de DDB leden aan tegen een eventueel lidmaatschap van ZuivelNL: heeft dit voor u toegevoegde waarde of ziet u bijvoorbeeld meer in het vormen van een producentenorganisatie voor melkveehouders? En wat is uw visie op het vereenvoudigen van het mestbeleid of het formuleren van het begrip “grondgebondenheid” .

Deze  belangrijke thema’s komen  naast de inbreng van de sprekers, volop aan bod op onze ledenbijeenkomsten waar overigens ook melkveehouders (en hun partners of medewerkers) die nog geen lid zijn van de DDB, van harte welkom zijn!

We zien u graag op 12 maart in Zaal De Vriendschap, Wadway 22 te Spanbroek of op 14 maart in Het Wapen van Waarder, Dorp 26 te Waarder.  

Het DDB Bestuur