donderdag 31 januari 2019

Inkomen melkveebedrijven 5 cent per kilo melk lager in 2018

Melkveehouders hebben vorig jaar een gemiddeld inkomen behaald van ruim 30.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is 34.000 euro minder dan in 2017; ruim 5 cent per kilo melk. Eind vorig jaar hadden ze gemiddeld 3.300 euro op hun lopende rekening, 5.700 euro minder dan eind 2017.

Dat meldt de bank ABN Amro vandaag op basis van haar liquiditeitsmonitor en de jongste inkomensramingen van Wageningen Economic Research.

Nadat de kaspositie van de melkveebedrijven in 2017 sterk verbeterde, is deze in de loop van 2018 met 5.700 euro gedaald, zo’n 55 euro per koe. De eindstand van 3.300 euro is vergelijkbaar met de stand van een kwartaal eerder, bericht de bank.

De verslechterde kaspositie is het gevolg van ruim 16.000 euro lagere melkopbrengsten. Om de daling van de rekening-courant te compenseren, zijn de spaarrekeningen flink aangesproken. 'De daadwerkelijke neergang in de kasstroom is derhalve groter dan een eerste blik doet vermoeden', stelt ABN Amro. Daarnaast is er minder afgelost en geïnvesteerd en zijn er minder privé uitgaven gedaan. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn verwerkt in bij- en afschrijvingen op de lopende rekening.

Voerkosten stijgen

De druk op de liquiditeit is zoals gezegd vooral een gevolg van lagere melkprijs. Begin 2018 werd nog voor een veel sterkere daling gevreesd, blikt de bank terug. De droge zomer in Europa dempte echter het melkaanbod, waardoor dat scenario geen werkelijkheid werd. De droogte leidde echter ook tot extra kosten voor aankoop van ruwvoer en tot hogere krachtvoerkosten.

Ondanks de droogte is er gemiddeld nog geen groot tekort aan ruwvoer, weet ABN Amro. De relatief grote voorraden uit het groeiseizoen 2017 zijn flink aangesproken maar dat heeft nog geen grote invloed op de rekening-courant positie. De verwachting is echter dat dit de komende maanden wel gaat veranderen. Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven, rekent op een stijging van de voerkosten met een paar cent per kilo melk.

Melkprijs stabiel tot stijgend

De marktomstandigheden voor zuivel zijn verbeterd. De interventievoorraden mager melkpoeder hangen niet langer boven de markt en dat is gunstig voor de stemming op de zuivelmarkt, geeft Berntsen aan. „Wereldwijd zien we wel een plusje in de productie, maar dat is nog niet onrustbarend. De markt is iets beter in balans; ik verwacht voor het eerste halfjaar van 2019 een stabiele tot licht stijgende melkprijs.”

Dat wordt ondersteund door FrieslandCampina, dat de garantieprijs over februari met 0,25 euro per 100 kilo melk verhoogt. Daarmee komt de melkprijs op 36,50 euro; het hoogste februari-niveau van de afgelopen vijf jaar. „Een mooie start van het jaar”, aldus Berntsen.

Fosfaatrechten

De invloed van de handel in fosfaatrechten op de totale rekening-courant is klein, blijkens de liquiditeitsmonitor. Een klein deel van de melkveebedrijven verkoopt veel fosfaatrechten en een groter deel van de bedrijven koopt ze, in beperkte mate. Voor wat betreft de totale bij- en afschrijvingen houden beide groepen elkaar in evenwicht.

Nu de sector een jaar ervaring heeft met fosfaatrechten, zal de bedrijfsproductie in 2019 beter worden afgestemd op de hoeveelheid aanwezige rechten, verwacht de bank. Dat zal op veel bedrijven leiden tot optimalisatie, waardoor ook de kostenefficiëntie zal verbeteren.

De liquiditeitsmonitor is een publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw en ABN Amro.