zaterdag 10 februari 2018

interventie magere melkpoeder op nul voor 2018

Op 29 januari nam de EU Landbouwministerraad het besluit om de aankoop van magere melkpoeder in interventie tegen een vaste prijs, op nul ton vast te leggen voor 2018. De EMB heeft haar standpunt hieromtrent vervolgens kenbaar gemaakt:

“Naar aanleiding van het besluit van de EU Landbouwraad om de aankoop van magere melkpoeder in interventie tegen een vaste prijs op nul ton vast te leggen voor 2018, geeft de European Milk Board de volgende verklaring af:

Aangezien de melkpoedervoorraden momenteel overlopen en de opgeslagen hoeveelheid de melkprijzen onder druk zet, is de beslissing van de Landbouwraad begrijpelijk;

Interventie kan gebruikt worden om seizoensmatige overschotten af te romen maar is geen volwaardig crisisinstrument op zichzelf – dat is wel duidelijk geworden;

Echter, als de interventie wordt gestopt maar de productievolumes niet worden gereduceerd, zal de melkmarkt overstromen (in plaats van de poederopslag);

Daarom is het essentieel om tegelijkertijd een programma voor volumevermindering te hebben om de overproductie in de komende paar maanden tegen te gaan;

De EU-beleidsmakers moeten zo snel mogelijk het kader voor een efficiënt reductieprogramma vaststellen. De EMB verwijst dringend naar het Markt Verantwoordelijkheid Programma. Dit instrument bewaakt de markt en richt zich op de productie als het risico op een crisis ontstaat, door maatregelen in te schakelen als het vrijwillig minder leveren en productiebeperkingen waarbij de levering in het voorgaande jaar (2017) als referentie geldt in de reductieperiode.

Bovendien dringt de EMB aan op een algemene verlaging van het toekomstige interventievolume van de gebruikelijke 109.000 ton per jaar, terwijl gelijktijdig de interventieprijs verhoogd moet worden;

De bestaande voorraden moeten worden verlaagd zonder een negatief effect te hebben op de zuivelmarkt (bijv. diervoeder). Export van magere melk poeder mag daarnaast geen gevaar opleveren voor lokale markten in derde landen”.