dinsdag 6 augustus 2019auteur: DDB

Maak uw eigen video over het (boeren)leven in Nederland


Geachte leden,
 
Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de EMB, eind maart, heeft de DDB ermee ingestemd om een aantal video's, die door melkveehouders in ons land zijn gemaakt te verzamelen en door te sturen (met toestemming uiteraard van de maker) naar de EMB voor publicatie.

In deze video’s kun je als melkveehouder en/of gezin vertellen over het (boeren)leven in Nederland en het bedrijf, maar ook over de uitdagingen en moeilijkheden waar je als zuivelproducent tegenaan loopt. De EMB ondertitelt deze video's om ze in andere talen beschikbaar te stellen en te publiceren. Op deze manier kan het publiek worden geïnformeerd over de situatie in de melkveehouderij in Nederland.

Wij nodigen jullie van harte uit een video te maken en te sturen naar: info@ddb.nu
Als het video-bestand (te) omvangrijk is dan kan het ook worden verstuurd via: https://wetransfer.com/

Een aantal handvatten met betrekking tot de video's:

-              2-3 video's uit ieder land worden gepubliceerd
-              elke afzonderlijke video duurt ongeveer 2 à 3  minuten
-              locatie: boerderij, stal, omgeving melkproductie
-              de video moet goed verstaanbaar zijn, geen storende achtergrondgeluiden.
-              de video kan door de melkveehouder zelf worden gemaakt met een goede mobiele telefooncamera                      (het hoeft geen professionele camera te zijn)

Je kunt zelf onderwerpen kiezen waar je aandacht voor wilt vragen (introduceer jezelf, boerderij en gezin + en over het werk betrokken bij de melkproductie), we geven onderstaand een paar voorbeelden:

•              Welke prijs krijg je voor melk en wat betekent dat voor jou (kun je er  de kost mee verdienen, kun je                 doen wat anderen in de samenleving doen, bijvoorbeeld op vakantie gaan)?
•              Hoe voel je je als boer in Nederland (waardering, toekomstverwachtingen)?
•              Wat is de invloed van de situatie in de zuivelsector op banen, bedrijfsoverdracht naar de volgende                      generatie, sociale normen, milieu, natuur, dieren?
•              Wat zijn je wensen (op sociaal, economisch en politiek niveau)?
•              Een bericht maken voor collega melkveehouders in andere landen kan natuurlijk ook!

Wij zien de video’s graag voor 15 augustus 2019 tegemoet en dragen er vervolgens zorg voor dat er een drie- tot viertal video’s worden doorgestuurd naar de EMB voor ondertiteling en publicatie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dutch Dairymen Board