Persbericht van het Comité van de Regio’s van 1 februari 2018, vertaald uit het Engels:Naar aanleiding van het besluit van de EU Landbouwraad om de automatische aankoop van magere melkpoeder  te schorsen, waarschuwt het Europees Comité van de …

Lees meer »

Feiten over melkpoeder, stand januari 2018

zaterdag 10 februari 2018

Actueel in de EU-interventie  378.578 ton Magere Melkpoeder (MMP) (Bron: MMO)Verkoop uit de interventie 16 uitschrijvingen sinds december 2016Verkoop van 2.084 ton tot hedenMinimumprijs € 119 (01/2018) – € 215,1/100kg (12/2016)  Actuele …

Lees meer »

Op 29 januari nam de EU Landbouwministerraad het besluit om de aankoop van magere melkpoeder in interventie tegen een vaste prijs, op nul ton vast te leggen voor 2018. De EMB heeft haar standpunt hieromtrent vervolgens kenbaar gemaakt:“Naar …

Lees meer »

klik op deze link om verder te lezen.

Lees meer »

Inmiddels loopt 2017 naar zijn einde en daarmee is ook het einde van het Fosfaatreductieplan in zicht. Uiteraard zal de afhandeling van de laatste periode, de controles of aan de voorwaarden is voldaan en de afhandeling van bezwaren, doorlopen in …

Lees meer »