woensdag 20 februari 2019

Sprekers ledenavonden Dutch Dairymen Board

Geesje Rotgers

Onderzoeksjournalist bij V-focus - winnaar van een Gouden Faironika - en tevens verbonden aan de nieuwe Stichting Agri Facts (STAF), praat ons op 6 maart in Joure en 12 maart in Spanbroek bij over de fosfaatproblematiek en het werk van STAF. Geesje is opgegroeid op een gemengd bedrijf op het Groningse platteland.

Haar visie op veehoudend Nederland: "In de afgelopen decennia heb ik het nodige zien veranderen. Het milieu is veel belangrijker geworden, net als het dierenwelzijn. Terecht vind ik. De uitwerking van de maatschappelijke wensen in regelgeving, baart me soms wel enige zorgen. Op sommige terreinen lijkt de ‘juridische zekerheid’ het te winnen van de ‘goede landbouwpraktijk’. Je ziet dat voorlopers en innovatieve ondernemers daardoor worden afgeremd".

Geert Dubben

Voorzitter van de werkgroep Zetmeelaardappelen van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond zal in Nijkerk op 7 maart meer vertellen over de veranderingen binnen de Waterschappen. Geert Dubben is niet tevreden met de voorgenomen veranderingen. Volgens hem moet de landbouw in de toekomst aanzienlijk meer gaan bijdragen. Geert woont in Sellingen, Westerwolde, vlakbij de Duitse grens en is de vijfde generatie op het akkerbouwbedrijf. Na afronding van zijn studie technische fysica aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft hij tot 2014 in het bedrijfsleven gewerkt, o.a. bij Philips, Stork en SEC (scheepsbouw), waarvan tien jaar veel in Oost-Europa en China. Vanaf 1985 combineerde hij het akkerbouwbedrijf met zijn andere werkzaamheden. 'Ik heb mijn interesse voor de akkerbouw altijd behouden ondanks mijn werk elders'.

Bert de Groot

Is hoofd ingelanden met geborgde zetel bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dagelijks Bestuur lid sinds 2015. Politiek: Landbouw, Natuur en Economie. Bert de Groot heeft o.a. in zijn portefeuille het zuidelijk veenweidegebied (Lopikerwaard), regionale waterkeringen, beleid peilbeheer, veenweidebeleid, en vergunningverlening & handhaving. Daarnaast runt hij een biologische melkveehouderij aan de rand van Woerden. Het bedrijf biedt tevens overnachtingsmogelijkheden, heeft een boerderijwinkel en de functie van zorgboerderij voor licht dementerende ouderen. Bert de Groot neemt ons mee in de veranderingen binnen de Waterschappen op 14 maart in Waarder.

Corné Vermaat

In Waarder, op 14 maart staat ook het initiatief van een aantal leveranciers binnen Bel Leerdammer die een leveranciersvereniging hebben opgericht, op de agenda. Corné Vermaat, voorzitter van de Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC) zal ons daar nader over informeren. Corné en zijn broer Sam runnen samen een melkveehouderij in Hei- en Boeicop. Ze zijn op latere leeftijd in het bedrijf gestapt. Het ondernemen zit in hun bloed. Corné Vermaat, voorzitter van LVLC en melkveehouder in Hei- en Boeicop (Utrecht), benadrukt geen actiegroep te zijn. "We willen Bel Leerdammer op de kaart zetten door een positief kritisch geluid te laten horen. Ons doel is de onvrede onder de leveranciers weg te nemen, zodat iedereen weer trots is om bij de kaasmaker te horen." Volgens Vermaat is daar momenteel geen sprake van, gezien flink wat melkveehouders de laatste jaren zijn overgestapt naar andere zuivelverwerkers. Vermaat is van mening dat Bel Leerdammer een prachtig mooi bedrijf is, met schitterende producten. Toch voelen veel melkveehouders zich niet thuis.

De ledenavonden van DDB "Hoe gaan we om met stijgende eisen door 'mee-eters' en 'beterweters' worden geopend door onze voorzitter, Sieta van Keimpema. DDB bestuurder Jan Aantjes zal op alle vier de ledenbijeenkomsten het discussiethema (in)leiden: "Grondgebondenheid, een visie of een visioen?"(uw mening graag!).


Downloads: Sprekers ledenavonden Dutch Dairymen Board