maandag 2 oktober 2017

DDB organiseert symposium over de kracht van de melkveehouderij en de zuivel


Aan kritiek op de melkveehouderijsector is momenteel geen gebrek, aan nuance in de discussie des te meer. De DDB vindt het daarom hoog tijd om een aantal belangrijke positieve aspecten van de  Nederlandse melkveehouderij voor Nederland, in een notitie te presenteren. 

De notitie die we hebben samengesteld met de medewerking van deskundigen en wetenschappers, heeft een breed, positief beeld opgeleverd van een sector die al eeuwenlang het Nederlandse landschap heeft vorm gekregen. 

Evenals de notitie heet het symposium: 'De Superkoe'

Plaats: De Meeuwenhoeve,  Meeuwenweg 28, 8218 NE te Lelystad
Tijd: 12 oktober 2017 van 10.00 uur tot 15.30 uur.
Meldt u aan via ons contactformulier en vergeet niet te vermelden met hoeveel personen u komt. 

We hebben een aantal sprekers uitgenodigd die allemaal vanuit hun eigen expertise zullen ingaan op een positief aspect van de melkveehouderij. In elk geval aanwezig zijn: Aad Vernooij, historicus, auteur en oud-medewerker NZO; Geesje Rotgers, redacteur bij V-focus; Jan Dirk van de Voort van Remeker Kaas; Cor Pierik, woordvoerder CBS; Henk Flipsen, directeur Nevedi; Agnes van den Pol-van Dasselaar, Wageningen Universiteit. Dagvoorzitter is Aart van Cooten.

Het volledige programma ziet er als volgt uit (wijzigingen onder voorbehoud):

10.00              Inloop en ontvangst met koffie

10.30             Welkomstwoord door DDB-voorzitter Sieta van Keimpema
                        en introductie door dagvoorzitter Aart van Cooten

10.50              Aad Vernooij, historicus, auteur en oud-medewerker NZO
Over de geschiedenis van Nederland en de geschiedenis van melk. En waarom deze onlosmakelijk zijn verbonden.

11.10              Cor Pierik, CBS
Presenteert de laatste cijfers over weidegang. Maar vertelt ook iets over de 13.000 miljonairs in de landbouw, die in feite helemaal niet rijk zijn.

11.30              Geesje Rotgers
Over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakdossier. Of eigenlijk: het gebrek daaraan.

11.50              Jan Dirk van de Voort, Remeker Kaas
Over kansen en oplossingen in de melkveehouderij. Van de Voort neemt een stukje bodem mee van zijn eigen bedrijf om te vertellen over een verdienmodel, waarin smaak centraal staat.

12.15             Lunch

13.15              Agnes van den Pol-van Dasselaar, lector Beweiding aan de Aeres Hogeschool Dronten en DLO-onderzoeker bij Wageningen Livestock Research
Over het weiden van de koe. Over grasland en de noodzaak van herkauwende grazers voor het ecosysteem en hun unieke mogelijkheid om laagwaardig grasland om te zetten in hoogwaardig voedsel.

13.35              Henk Flipsen, Nevedi
Over het succes van fosfaatreductie via het voerspoor en over veevoer en melk die niet alleen aan de hoge Nederlandse standaard moeten voldoen, maar ook aan die van de belangrijkste afzetmarkt Duitsland.

14.00             Pauze
14.20             Debat
15.30             Einde

We zien u dus graag op 12 oktober in De Meeuwenhoeve in Leylstad. Meldt u aan via ons contactformulier en vergeet niet te vermelden met hoeveel personen u komt.

over kansen en oplossingen in de melkveehouderij