woensdag 4 dec. '19 auteur: Landbouw Collectief

 Op 20 november bood het Landbouw Collectief Minister Schouten een gedegen plan aan, waarmee per direct de stikstofimpasse kan worden doorbroken en de bouw weer kan gaan bouwen. Het Landbouw Collectief heeft na drie bijeenkomsten op ambtelijk en …

Lees meer »

Leeuwarden, maandag 2 dec. '19 auteur: Leeuwarder Courant

Honderden trekkers rijden vanmiddag naar het kantoor van Wetterskip Fryslân als boerenprotest tegen een ongekende belastingverhoging.Het belastingtarief voor 237.000 hectare landbouwgrond (‘bemalen ongebouwd’) moet volgens het dagelijks bestuur …

Lees meer »

Eerder verschenen op DDB.


Nieuws van melkvee.nl