Lid worden van DDB

Spreken de ideeën van de DDB u aan ?

Ziet u ook het belang van een kostprijsdekkende melkprijs om de sector gezond te houden ?

Wordt dan lid van de DDB !

Lidmaatschap kost € 85,00 per jaar. Door uw lidmaatschap van de DDB bent u ook automatische lid van de EMB.

U kan een mail sturen via ons of contact opnemen via mobiel nummer: 06 30 10 58 90.

Ook heeft u recht op een bord wanneer u lid wordt. U kunt een bord plaatsen op uw bedrijf om te laten zien dat u DDB-lid bent. Voor andere melkveehouders die al lid van de DDB zijn, roept het bord een gevoel van solidariteit op, voor niet-leden kan het wervend werken. En dat is wat we voorstaan, immers:

"Samen staan we sterk, nu en in de toekomst"

Per lid is er stemrecht binnen de ledenvergadering van de DDB. Heeft u een maatschap met meedere maten, dan is het mogelijk een tweede en/of volgend DDB-lid op te geven voor € 35,00. Hierover kunt u contact met ons opnemen.

Bent u geen practiserend melkveehouder en wilt u ons toch steunen, dit kan als donateur of sponsor, ook hiervoor kan u contact opnemen via het info@ddb.nu of op het bovenstaande mobiele telefoonnummer.