Op 20 januari 2021 deed de Raad van State (RvS) een uitspraak, over wanneer natuurvergunningen ingetrokken moeten worden (ECLI:NL:RVS:2021:71). Een uitspraak die, in combinatie met de voorgenomen Wet stikstofreductie en natuurbeheer (Wsn), de …

Lees meer »

Uitspraken Raad van State, 20 januari 2021, over stikstof

donderdag 21 januari 2021 auteur: DDB

Dat een tussenuitspraak van de Raad van State 20 januari 2021 een streep zette door de stikstofberekening waarmee wegverkeer bevoordeeld wordt (afkappen op 5 kilometer), is goed nieuws: nu is dat probleem van de landbouwsector, weer het probleem van …

Lees meer »

Tijdens het overleg is gesproken over het verdienmodel voor Nederlandse boeren en tuinders en is het keurmerk ‘FarmerFriendly’ nader toegelicht. Ook is een marktonderzoek van de pluimveesector in Nederland gepresenteerd. Het gesprek is in  een …

Lees meer »

Dat de nieuwe voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, het verdienmodel van boeren en tuinders tot hét speerpunt van de LTO-belangenbehartiging gemaakt heeft voor 2021, vindt de DDB zeer positief. De DDB werd immers in 2006 uitsluitend …

Lees meer »

Keurmerk FDF laat boer meedelen

donderdag 24 december 2020 auteur: Leeuwarder Courant

Faciliteren tussen wat de burger eist en de boer behoort te krijgenSieta van KeimpemaBoeren verdienen een eerlijke beloning voor hun diensten. Met het keurmerk FarmerFriendly zorgen we dat de boer een betere positie in de keten krijgt.WUR-…

Lees meer »