DDB Nieuws


Wetenschap bevestigt: Ammoniakbeleid in Nederland faaltDe internationale wetenschap heeft het bevestigd: de onderbouwing van het ammoniakbeleid in Nederland rammelt! De NH3 Coalitie, bestaande uit diverse agrarische belangenbehartigers, eist dan ook …

Lees meer »

Zeer belangrijk bericht

vrijdag 26 mei 2017

Zeer belangrijk bericht, met spoed lezen!!!De DDB is zich er van bewust dat Nederland zich dient te houden aan gemaakte afspraken met betrekking tot de derogatie, waarvan het fosfaatplafond onderdeel uitmaakt. Echter realiseren wij ons ook dat het …

Lees meer »

Indien u in juni 2017 onder uw GVE-aantal van 2 juli 2015 (min 4% bij niet-grondgebonden bedrijven in 2015) zit, kan u in aanmerking komen voor de GVE-bonus van €120 per GVE. Om deze bonus te ontvangen dient u wel een de-minimissteunverklaring in …

Lees meer »

Enemy of the state?

woensdag 24 mei 2017

Op donderdag 11 mei jl. werd aan leden van de Tweede Kamer, voorafgaand aan de briefing van het PBL rapport ‘Evaluatie meststoffenwet’, een Position Paper aangeboden met daarin resultaten van een onderzoek over de verschillende normen voor N en …

Lees meer »

Hoe verder na het vonnis?

dinsdag 9 mei 2017 auteur: Sieta van Keimpema

De Regeling Fosfaatreductie brokkelt af. Melkveehouders voor wie de regeling nog niet buiten werking is gesteld, krijgen meer 'disproportionele last' zodat ook zij niet meer aan de regeling zullen hoeven voldoen. Zuivelkopstukken roepen op tot …

Lees meer »