Het aantal studies rapporten en analyses, al dan niet in opdracht van het ministerie van LNV opgesteld, dat over de landbouwsector heen wordt gestort met steeds weer één boodschap: “de landbouw doet schade aan …” begint ons zo langzamerhand …

Lees meer »

Ammoniak Op de site van het RIVM staat het volgende over ammoniak: “Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas. De veehouderij is de belangrijkste bron van ammoniak in het milieu. (…)In de periode 1990-2016 zijn de berekende emissies van ammoniak met …

Lees meer »

Nieuws en ontwikkelingen - Tweede Kamer Verkiezingen

maandag 28 augustus 2023 auteur: DDB

De vakantieperiode is inmiddels ten einde en er is alle reden om u bij te praten over ontwikkelingen in deze periode. Ongetwijfeld heeft u in de media de berichten meegekregen dat ik op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen sta, voor …

Lees meer »

Nieuws en ontwikkelingen – Tweede Kamerverkiezingen

woensdag 30 augustus 2023 auteur: DDB

De vakantieperiode is inmiddels ten einde en er is alle reden om u bij te praten over ontwikkelingen in deze periode. Ongetwijfeld heeft u in de media de berichten meegekregen dat ik op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen sta, voor …

Lees meer »

Het conceptlandbouwakkoord. Het draagt een klinkende naam: “In Beweging”. Maar aan het einde van bijlage 1, mag daar een ondertitel bij: “Boeren begeleiden naar de uitgang”. Het conceptakkoord draagt niets bij aan toekomstperspectief voor …

Lees meer »