20 juli 2021 stuurt Carola Schouten, demissionair minister van LNV de brief ‘Uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij ten behoeve van stikstofreductie’ naar de Tweede Kamer. In feite blijken de voorgestelde managementmaatregelen …

Lees meer »

Voor het zesde jaar op rij publiceert de DDB de resultaten van het onderzoek naar de melkproductiekosten in Nederland, uitgevoerd door wetenschappelijk bureau BAL (Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft) – op basis van de enige databank die …

Lees meer »

Afgelopen week werd in Luxemburg de Faire Melk conferentie gehouden. Niet per Zoom of Teams, maar ‘ouderwets’ op locatie. Met één verschil met andere jaren: alle aanwezigen werden getest en moesten beschikken over een negatieve corona test. …

Lees meer »

EMB nieuwsbrief, speciale uitgave Faire Melk!

zondag 20 juni 2021 auteur: EMB

Beste melkveehouders, beste belangstellenden, beste Fair Milk-partners,Graag willen we de hele juni-nieuwsbrief wijden aan een van de meest bijzondere projecten van de EMB: Faire Melk. Het is het beste voorbeeld en het levende bewijs dat eerlijke …

Lees meer »

Op de site van RVO geeft de overheid informatie over hoe u een voorschot aan kunt vragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het GLB. In juli 2021 krijgt u dan al een deel van de uitbetaling. U moet zich wel houden aan de …

Lees meer »