Frans voorzitterschap Raad van de EU: tijd voor actie!  Ieder halfjaar wisselt het voorzitterschap van de Raad van de EU. Elke lidstaat is verplicht om een halfjaar lang het voorzitterschap op zich te nemen. Tijdens die 6 maanden zit het …

Lees meer »

Melden maïsteelt bij RVO uiterlijk 15 februari 2022!

dinsdag 8 februari 2022 auteur: DDB

Sinds vorig jaar, 1 januari 2021, bent u verplicht om de teelt van maïs op zand- of lössgrond uiterlijk 15 februari te melden bij RVO.nl. U mag alleen maïs telen op deze gronden als deze melding is gedaan! Dit stelt de NVWA in staat te …

Lees meer »

Op 20 januari heeft Minister Staghouwer een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, over de mogelijke scenario’s tot de inzet van de fosfaatbank. De boodschap aan het einde van de brief is helder: “Mijn streven daarbij is om nog dit jaar de …

Lees meer »

FDF zoekt met spoed PAS-melders

woensdag 26 januari 2022 auteur: Vee en Gewas

Farmers Defence Force (FDF) zoekt voor een spoedprocedure binnen enkele dagen PAS-melders. FDF wil de overheid via de rechter dwingen tot een volledig toetsingskader voor legalisatie van PAS-meldingen. Als dat toetsingskader er is, kunnen de 3500 …

Lees meer »

Eindejaarsbericht 2021

vrijdag 24 december 2021 auteur: DDB

En zo ligt het jaar 2021 alweer bijna achter ons. Opnieuw een roerig jaar waarin beperkingen, de stikstofproblematiek, de klimaatvraagstukken en de problematiek rondom de opbrengstprijs voor boeren, centraal stonden in de landbouw.VerdienmodelHet …

Lees meer »