Belangen landbouw worden verkwanseld

vrijdag 11 januari 2019 auteur: Sieta van Keimpema

Kringlooplandbouw en het Klimaatakkoord moeten de toverformules worden waarmee de landbouw het CO2 probleem van Nederland zal oplossen, aldus overheid en landbouw ‘stakeholders’. De landbouwmaatregelen leveren echter geen klimaatwinst op, maar …

Lees meer »

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er eindelijk toe overgegaan om de werkelijke klimaatwinst die gepaard gaat met halvering van de vleesconsumptie, op zijn website te benoemen. Halvering van de vleesconsumptie in heel Europa leidt tot een …

Lees meer »

Kringlooplandbouw is niet reëel

maandag 7 januari 2019 auteur: Sieta van Keimpema

Onderstaande artikel is verschenen in Trouw op maandag 7 januari, gepubliceerd op de site Melkvee.nl en onze facebookpagina Dutch Dairymen Board. Na de Houtskoolschets van Gerda Verburg en de visies van Sharon Dijksma (hoogproductieve landbouw redt …

Lees meer »

Kringlooplandbouw: ‘windowdressing’ in optima forma

maandag 31 december 2018 auteur: Sieta van Keimpema

Onderstaand artikel, geschreven door Sieta van Keimpema, is ook verschenen op de sites van Agrio en Melkvee.nl.2018 en daar was ie dan: weer een andere visie op landbouw. Na de Houtskoolschets van Verburg, de visie van Dijksma (hoogproductieve …

Lees meer »

De minister van LNV heeft de taak ervoor te zorgen dat het fosfaatrechtenstelsel in overeenstemming is met de, met ‘Brussel’ uit onderhandelde, staatssteunbeschikking fosfaatrechtenstelsel (ook wel ‘goedkeuringsbeschikking …

Lees meer »