DDB Nieuws


Om de voor melkveehouders gevaarlijke prijsschommelingen te voorkomen, is een permanent crisisinstrument noodzakelijk. Dit standpunt van de European Milk Board heeft Europarlementariër Matt Carthy naar voren gebracht bij de Europese Commissaris …

Lees meer »

In februari en begin maart organiseert de DDB bijeenkomsten voor DDB-leden en leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). We gaan met landbouwvertegenwoordigers van diverse Nederlandse politieke partijen praten over verschillende thema’…

Lees meer »

Op 15 februari stemt het Europees Parlement over het vrijhandelsverdrag CETA. Een verdrag dat winst boven mens en milieu stelt. Om Europarlementariërs nogmaals te laten weten dat we geen vrijhandelsverdrag willen maar eerlijke handel, organiseren …

Lees meer »

Vier maatschappelijke organisaties, waaronder de DDB, strijden voor een minimum melkprijs. Ze ondertekenden een manifest en trekken gezamenlijk op.

Lees meer »

Samen met de European Milk Board protesteert de DDB in Brussel tegen het op de markt brengen van melkpoeder uit de interventie

Lees meer »