DDB Nieuws


Feiten over melkpoeder, stand januari 2018

zaterdag 10 februari 2018

Actueel in de EU-interventie  378.578 ton Magere Melkpoeder (MMP) (Bron: MMO)Verkoop uit de interventie 16 uitschrijvingen sinds december 2016Verkoop van 2.084 ton tot hedenMinimumprijs € 119 (01/2018) – € 215,1/100kg (12/2016)  Actuele …

Lees meer »

Op 29 januari nam de EU Landbouwministerraad het besluit om de aankoop van magere melkpoeder in interventie tegen een vaste prijs, op nul ton vast te leggen voor 2018. De EMB heeft haar standpunt hieromtrent vervolgens kenbaar gemaakt:“Naar …

Lees meer »

klik op deze link om verder te lezen.

Lees meer »

Inmiddels loopt 2017 naar zijn einde en daarmee is ook het einde van het Fosfaatreductieplan in zicht. Uiteraard zal de afhandeling van de laatste periode, de controles of aan de voorwaarden is voldaan en de afhandeling van bezwaren, doorlopen in …

Lees meer »

De meesten van u hebben de beschikking voor periode 3 ontvangen. Deze heeft in de meeste gevallen de dagtekening van 23 september, hiertegen kunt u bezwaar maken tot 4 november 2017. (Brief te downloaden tot 25 oktober)Hoger beroep 18 …

Lees meer »