Europees Marktnieuws

woensdag 8 februari 2023 auteur: DDB

MERCOSUR-VRIJHANDELSOVEREENKOMSTDe EU hoopt tegen juli dit jaar, de handelsovereenkomst met de Latijns-Amerikaanse vrijhandelszone Mercosur te ondertekenen. Dat is de doelstelling van vicevoorzitter Frans Timmermans van de Commissie, aldus het …

Lees meer »

Toen we als DDB aan de sectortafel melkveehouderij en kalverhouderij zijn gaan zitten, hebben we  toegezegd onze leden op de hoogte te zullen houden tijdens het verloop van het proces. Dat hebben we sindsdien via een ledenbericht gedaan en via een …

Lees meer »

Dinsdagavond 17 januari 2023, hield DDB haar buitengewone algemene leden vergadering (ALV) in verband met een statutenwijziging (tekstuele aanvulling op de statuten), om het voor ZuivelNL mogelijk te maken de btw-voorbelasting van de belastingdienst …

Lees meer »

Momenteel ligt het “Ontwerp-wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden” ter inzage (https://www.natura2000.nl/besluiten-ter-inzage-enof-nog-niet-definitief)De Minister voor Natuur en Stikstof heeft het Wijzigingsbesluit …

Lees meer »

Black Friday voor de boeren

dinsdag 29 november 2022

Vrijdag 25 november 2022. Black Friday. De start van “De grote Uitverkoop” … van de agrarische sector. Black Friday met onze landbouw. Onze bedrijven. Ons platteland. Via “een fatsoenlijk en waardig transitieproces”, aldus minister van S&…

Lees meer »