Het dagelijks bestuur bestaat uit:

voorzitter:             Sieta van Keimpema

vice-voorzitter:     Jacob Miedema          

secretaris:             Hennie de Zwaan

penningmeester:  Harm Jonker           

bestuurslid:           Jan Aantjes