DDB Nieuws


Indien u in juni 2017 onder uw GVE-aantal van 2 juli 2015 (min 4% bij niet-grondgebonden bedrijven in 2015) zit, kan u in aanmerking komen voor de GVE-bonus van €120 per GVE. Om deze bonus te ontvangen dient u wel een de-minimissteunverklaring in …

Lees meer »

Enemy of the state?

woensdag 24 mei 2017

Op donderdag 11 mei jl. werd aan leden van de Tweede Kamer, voorafgaand aan de briefing van het PBL rapport ‘Evaluatie meststoffenwet’, een Position Paper aangeboden met daarin resultaten van een onderzoek over de verschillende normen voor N en …

Lees meer »

Hoe verder na het vonnis?

dinsdag 9 mei 2017 auteur: Sieta van Keimpema

De Regeling Fosfaatreductie brokkelt af. Melkveehouders voor wie de regeling nog niet buiten werking is gesteld, krijgen meer 'disproportionele last' zodat ook zij niet meer aan de regeling zullen hoeven voldoen. Zuivelkopstukken roepen op tot …

Lees meer »

Om de voor melkveehouders gevaarlijke prijsschommelingen te voorkomen, is een permanent crisisinstrument noodzakelijk. Dit standpunt van de European Milk Board heeft Europarlementariër Matt Carthy naar voren gebracht bij de Europese Commissaris …

Lees meer »

In februari en begin maart organiseert de DDB bijeenkomsten voor DDB-leden en leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). We gaan met landbouwvertegenwoordigers van diverse Nederlandse politieke partijen praten over verschillende thema’…

Lees meer »