DDB Nieuws


Europese melkveehoudersorganisatie EMB doet verzoek aan landbouwcommissaris                           Hogan om de voorraden niet te verkwanselen(Brussel, 14 juli 2017) De EU-Commissie heeft op 22 juni de verkoop van 100 ton magere …

Lees meer »

Hierbij een voorbeeld bezwaarbrief om in te dienen tegen de beschikking periode 1. (Deze beschikking heeft u gekregen via uw melkverwerker of van RVO)Deze brief staat los van brief B1 en B2 die u eerder heeft kunnen indienen. Brief B1 kunt u …

Lees meer »

Wetenschap bevestigt: Ammoniakbeleid in Nederland faaltDe internationale wetenschap heeft het bevestigd: de onderbouwing van het ammoniakbeleid in Nederland rammelt! De NH3 Coalitie, bestaande uit diverse agrarische belangenbehartigers, eist dan ook …

Lees meer »

Zeer belangrijk bericht

vrijdag 26 mei 2017

Zeer belangrijk bericht, met spoed lezen!!!De DDB is zich er van bewust dat Nederland zich dient te houden aan gemaakte afspraken met betrekking tot de derogatie, waarvan het fosfaatplafond onderdeel uitmaakt. Echter realiseren wij ons ook dat het …

Lees meer »

Indien u in juni 2017 onder uw GVE-aantal van 2 juli 2015 (min 4% bij niet-grondgebonden bedrijven in 2015) zit, kan u in aanmerking komen voor de GVE-bonus van €120 per GVE. Om deze bonus te ontvangen dient u wel een de-minimissteunverklaring in …

Lees meer »