Slagharen zaterdag 17 augustus 2019auteur: DDB

Consultatie wijziging Mededingingswet i.v.m. uitzonderingen landbouw en visserij

Graag informeren wij u over de zienswijze die de DDB heeft ingediend aangaande de wijziging Mededingingswet i.v.m. uitzonderingen landbouw en visserij. Een internetconsultatie waarop tot 19 augustus kan worden gereageerd.
 
De DDB vindt het jammer dat ook deze consultatie volledig in de vakantieperiode valt, evenals de consultatie met betrekking tot Oneerlijke handelspraktijken en de consultatie Wijziging bijlage D-excretieforfaits.
 
Wij juichen het ten zeerste toe dat de Nederlandse overheid wetgeving wil verbeteren om de positie van primaire producenten te versterken, maar wij hebben de overheid er in onze zienswijze op gewezen  dat er concrete vervolgstappen nodig zijn om dit daadwerkelijk te bereiken, omdat de voorgestelde wijzigingen niet leiden tot (meer) zekerheid voor de primaire producenten of een versterking van hun positie in de keten. Met name de ontwikkeling van nationale landbouwregels door de minister van LNV, vastgelegd in een formeel document kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Daarnaast heeft de DDB het ministerie van LNV geadviseerd om de vermeende positieve uitwerking van beide aanpassingen in de wet, te laten onderzoeken voordat de wijzigingen worden doorgevoerd.
 
Klik hier om de zienswijze te lezen
 
Met vriendelijke groet,
Het DDB-Bestuur      


Downloads: Consultatie wijziging Mededingingswet i.v.m. uitzonderingen landbouw en visserij