dinsdag 31 maart 2020auteur: DDB

Crisismaatregelen: wat is wijsheid?

Crisismaatregelen: wat is wijsheid?

De ernst van de Corona crisis betreft natuurlijk in de eerste plaats ieders gezondheid. De DDB wenst al haar leden daarom in de eerste plaats, heel veel gezondheid toe.

Daarnaast spelen er grote zorgen van economische aard. De Corona crisis zet in feite “de wereld stil”, de zuivelmarkt is daar natuurlijk ook niet ongevoelig voor. Daarom hebben we, uit naam van de European Milk Board (EMB), twee weken geleden al het gesprek aangevraagd met alle belangrijke functionarissen op zuivelgebied in de Europese Commissie, het Europees Parlement en naar alle EU Landbouwministers. Inmiddels worden telefonische vergaderingen gevoerd met landbouwministers, parlementsleden en ambtenaren, om ons crisisinstrument en de mogelijkheden die dat biedt, onder de aandacht te brengen.

Crisismanagement

De Kroatische landbouwminister nam 24 maart, vóór de videoconferentie met alle EU landbouwministers, contact op met ondergetekende om goed door te spreken hoe ons crisisinstrument in de praktijk werkt en hoe wij de marktontwikkelingen zien. Direct ná de landbouwminister videoconferentie is opnieuw telefonisch contact geweest met het Kroatische ministerie, om de uitkomsten van die conferentie met elkaar te bespreken. 

Er blijkt inmiddels al ruime steun onder EU lidstaten te zijn voor de crisisaanpak van de EMB: vrijwillig minder melk leveren voor een bonus. Een programma dat in 2016/2017 - na de stevige lobby van de EMB - al werd doorgevoerd door landbouwcommissaris Hogan en bijzonder succesvol was bij het beëindigen van de toenmalige melkprijscrisis. Ook in Nederland, van de EU Commissie ontvingen melkveehouders toen 14 cent per kilogram, FrieslandCampina deed daar tot 20.000 kg maximaal, nog 10 cent bovenop. Aangezien de regels voor de lidstaten een stuk soepeler worden om extra crisiscompensatie aan de boeren uit te keren, zou het Kabinet in deze crisis ook een plus op de EU bonus kunnen leggen – zodra deze ingevoerd wordt, zoals de Belgische overheid dat deed in 2016/2017. Die verhoogden ook het EU bonusbedrag met 10 cent per kg.

Er zijn zorgelijke ontwikkelingen in diverse EU lidstaten, waarvan u in deze DDB Nieuwsbrief een verslag vindt. Fabrieken vallen uit de productie, melk wordt niet meer opgehaald, en prijzen zakken rap. Dat de Nederlandse overheid en zuivelsector ook een plan van aanpak opstellen is logisch. En ook daar is het crisisprogramma van de EMB, door de EMB ingebracht.

Het is belangrijk bij het introduceren van Nederlandse crisismaatregelen, dat deze niet in strijd zijn met de Europese regels. Dan zou het namelijk kunnen gebeuren dat Nederlandse melkveehouders geen gebruik kunnen maken van een EU-bonusregeling, zodra deze wordt ingevoerd: een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) is zo’n regeling waarbij alle melkveehouders verplicht kunnen worden hun aanvoer te verminderen.

In september 2019 verklaarde ZuivelNL nog dat dergelijke regelingen niet aangevraagd zouden worden. De DDB hoopt dat ZuivelNL daar nog steeds voor staat! Want als je dat als zuivelsector met het ministerie doorvoert, kunnen de Nederlandse melkveehouders in ieder geval geen gebruik meer maken van een Europese vrijwillige bonusregeling. Dat kost de Nederlandse boeren onnodig geld, maar ook de Nederlandse overheid,  aangezien Nederland wel mee moet betalen aan Europese crisismaatregelen.  

Toekomst zuivelmarkt

Er is nog een, niet-onbelangrijk, punt waarom we moeten zorgen dat de pakhuizen eind van dit jaar, zo leeg mogelijk moeten zijn: de Brexit. Het is een onderwerp waar niemand nu bij stil lijkt te staan, maar als er eind 2020 geen handelsverdrag is met het Verenigd Koninkrijk, kunnen we opnieuw handelsverstoringen op de zuivelmarkt verwachten én overschotten. Beide zijn niet gewenst.

Stokstofdrama

Naast alle ellende door de Corona crisis speelt ook het stikstofdrama een grote rol voor ons, de Nederlandse boeren. Binnen het Landbouw Collectief maar ook in samenwerking met collega belangenbehartigers, doen we wat we kunnen.

Vorige week hebben we, samen met een collega belangenbehartiger,  zowel aan minister Schouten, de provincie Friesland en het Inter Provinciaal Overleg (IPO), een brief gestuurd met bezwaren tegen de voorstellen omtrent verleasen en extern salderen. Deze brief is ook aan u verstuurd als leden.

Ook stuurden wij u vorige week de samenvatting van Franka Damen die ze in opdracht van DDB, FDF en SCC maakte over de gevolgen voor de boeren van de Regeling Natuurbescherming, zoals deze 23 maart jl. gepubliceerd werd in de Staatscourant.

Sinds vandaag is tevens de herziene versie van het stikstofrapport van het Mesdagfonds gepubliceerd:  ‘Stikstof in een verstikkend politiek debat’ . Dit rapport kunt u hier lezen of op onze website www.ddb.nu. Een goed onderbouwd en evenwichtig geschreven rapport.

Onbehoorlijk beleid versus “zorg een beetje voor elkaar”

Dat onze overheid de huidige vrijheidsbeperkingen gebruikt om desastreuze regelgeving er doorheen te jassen is naast onbehoorlijk, ook een schending van onze rechten als burgers. Het zou dit Kabinet en onze landbouwminister (als boerendochter!) sieren, in deze crisistijd geen onrechtmatige daad te plegen ten koste van een cruciaal deel van haar burgers. Door de beperkingen van de Corona crisis, is de stokstofemissie al fors verlaagd en is er geen enkele reden om vergaande maatregelen er door te drukken. Als we, zoals premier Rutte verklaarde, alle schouders er onder moeten zetten om samen door deze crisis heen te komen, verwachten wij ook dat dit Kabinet aan dergelijke woorden inhoud geeft. Anders geven Rutte en zijn Kabinet wel een heel merkwaardige invulling aan Rutte’s eigen oproep "zorg een beetje voor elkaar".

Sieta van Keimpema, voorzitter