donderdag 2 januari 2020auteur: DDB

De verschillende petten van de voorzitter van BoerenNatuur

Geacht DDB-lid,
 
Onderstaande brief is gisteren, namens de leden van DDB, verstuurd aan het bestuur van BoerenNatuur/Alex Datema. Wij adviseren u, als DDB-lid, het onderwerp, schriftelijk (via e-mail) aan te kaarten bij het bestuur van het collectief waar u een ANLb-contract heeft (of meedoet aan andere projecten). BoerenNatuur is uitvoerend ondersteunend aan het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer.
 
U bent lid van uw collectief als deelnemer/contractant, maar u hebt niet getekend om Alex Datema namens u het woord te laten voeren, politiek te bedrijven, of uw belangen te behartigen.
 
Het bestuur van Dutch Dairymen Board wenst u een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2020!

met vriendelijke groet
Het DDB bestuur

Brief BoerenNatuur/Alex Datema


Downloads: De verschillende petten van de voorzitter van BoerenNatuur