dinsdag 11 augustus 2020auteur: DDB

Derogatie 2020 2021: extra voorwaarden

Na lang wachten informeerde Minister Schouten uiteindelijk op 22 juni jongstleden de Tweede Kamer dat de derogatie verlengd werd. Tot 4 september kunt u hier derogatie aanvragen. De verlenging bevat een aantal aanvullende maatregelen:

  • In de derogatiebeschikking is opgenomen dat het emissiearm aanwenden op klei- en veengrasland met de sleepvoetmethode met een verdeling van twee delen mest en één deel water, alleen nog mag bij temperaturen onder de 20 graden Celsius.Deze extra maatregel is even onwerkbaar als opzienbarend: het heeft immers niets te maken met de oorspronkelijke richtlijn die over de waarborging van de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat. De extra regel maakt het voor loonwerkers tevens erg lastig om in een groot deel van het jaar te werken tijdens normale werktijden. Als u vóór 1 september 2020 derogatie aanvraagt, geldt de 20 graden Celsius regel per direct voor u. Pas na 31 augustus derogatie aanvragen kan dus een voordeel opleveren in 2020. Echter: neem dan wel voorzorgsmaatregelen om niet te vergeten dat u de derogatie nog aanvraagt!  
  • Voor 2021 is er één nieuwe voorwaarde voor derogatie. U kunt dan niet meedoen aan de Vrijstelling bovengronds uitrijden. U zult dus moeten kiezen tussen meedoen aan de derogatie of aan de vrijstelling bovengronds uitrijden. Ook deze nieuwe voorwaarde doet bij velen de wenkbrauwen fronsen.

 Coaching

Verrassend ander element van de derogatie is dat daar sinds dit jaar coaching tegenover staat. Voor het einde van het jaar kun je als derogatiebedrijf worden gecoacht over de stikstofmaatregelen van het Kabinet. Wat deze ‘coaching’ in gaat houden is nog onbekend. Hier krijgen bedrijven nog aanvullende informatie over.

 Verbeteren naleving mestregelgeving

Bij de vorige derogatiebeschikking moest Nederland een versterkte handhavingsstrategie voor mest opstellen. Als extra aanpak tegen mestfraude. De Europese Commissie heeft de belangrijkste maatregelen uit deze strategie als voorwaarde opgenomen in de beschikking. Onderdeel hiervan is het digitaal, real-time, melden  en verantwoorden van mesttransporten. Dit wordt per 2021 ingevoerd.

 

Alle voorwaarden om gebruik te kunnen maken van derogatie vindt u hier.

 

Het DDB Bestuur