donderdag 14 maart 2019

Handelsbesprekingen met de VS afgewezen door Europees Parlement

Geachte leden,

Het Europees Parlement heeft vandaag nieuwe handelsbesprekingen met de VS afgewezen. In Straatsburg stemden 198 Europarlementariërs om de onderhandelingen te beginnen, 223 stemden tegen, 37 onthielden zich van stemmen.

De oorspronkelijke resolutie beval de lidstaten aan de EU-Commissie een mandaat te geven om in bepaalde omstandigheden te onderhandelen met de regering in Washington. Een groep groene politici en eurosceptici introduceerde echter een amendement dat een onderhandelingsmandaat "in zijn huidige vorm" verwerpt.

 Slechts 458 van de in totaal 750 parlementsleden hebben gestemd.

Het besluit om de Commissie te mandateren, wordt uiteindelijk aan de lidstaten overgelaten.

 DDB blij is met de uitslag van deze  stemming omdat het verschil in standaarden en het ontbreken van  bijvoorbeeld I&R, een aanzienlijk nadeel oplevert voor de Nederlandse- en Europese melkveehouders. Pas als de handelsvoorwaarden gelijkwaardig zijn, kan er wat ons betreft sprake zijn van het liberaliseren van handel in landbouwproducten.

 Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dutch Dairymen Board

Ledenbericht


Downloads: Handelsbesprekingen met de VS afgewezen door Europees Parlement