maandag 15 juni 2020auteur: DDB

Reactie consultatie: wijziging Bgm en Ubm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Geacht DDB-lid,

Namens de leden van Dutch Dairymen Board is vandaag een reactie ingediend op de consultatie wijziging Bgm en Ubm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

U kunt de reactie hier downloaden en lezen:

Inleidende tekst op www.overheid.nl:

De maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 - 2021, zoals in december 2017 toegezonden aan de Eerste Kamer, aan de Tweede Kamer, en aan de Europese Commissie, worden geïmplementeerd in regelgeving. Voorliggend wijzigingsbesluit wijzigt hiertoe het Besluit gebruik meststoffen per 1 januari 2021. In het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wordt een wijziging doorgevoerd ter verduidelijking.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dutch Dairymen BoardDownloads: Reactie consultatie: wijziging Bgm en Ubm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn