dinsdag 9 februari 2021auteur: DDB

Avondklok en landwerk: "zorg dat u de noodzakelijke verklaringen bij u hebt"!


Een boer die zijn land aan het ploegen was, heeft een boete gekregen in verband met het overtreden van de avondklok. De avondklok geldt voor "de openlucht", dus ook voor een stuk eigen grond (art. 1 Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19)

Daarop zijn een aantal uitzonderingen van kracht:

  • Noodsituatie
  • Reis vanuit het buitenland
  • Dak- of thuisloosheid
  • Uitlaten hond
  • Verplaatsing van een gedetineerde
  • Noodzakelijke beroepsmatige werkzaamheden, mits een verklaring is ingevuld

Het is op zijn minst opmerkelijk, dat een boer die daar hoogst waarschijnlijk als enige op zijn land bezig was, een boete heeft gekregen voor het overtreden van de avondklok: wie zou hij daar in vredesnaam kunnen besmetten? Maar als u geen eigen verklaring avondklok en werkgeversverklaring avondklok (link naar RVO) bij u hebt,  kunt u een boete krijgen. Misschien kan deze boer nog een verzoek indienen en om clementie vragen vanwege de omstandigheden. We vragen ons af of hij kans van slagen maakt....

Voor iedereen die ook werkzaamheden na 21 uur ´s avonds wil verrichten:  zorg dat u de noodzakelijke verklaringen bij u hebt.

9 februari 2021