dinsdag 11 juni 2019auteur: Leeuwarder Courant

Belang zuivelsector breder dan voeding

De discussie of melk nu al of niet gezond is voor mens en milieu wordt door de Partij van de Dieren regelmatig onder onze aandacht gebracht. Daar is niets op tegen, als het maar niet voortdurend met door sentiment gedreven argumentatie aan de klimaatdiscussie wordt opgehangen.

Melk van herkauwers (koeien, schapen en geiten) is sedert de domesticatie van deze dieren ongeveer achtduizend jaar geleden een belangrijke voedselbron. Door de eeuwen heen is het een van waardevolste pijlers in het voedingspatroon van onze verstedelijkte maatschappij geworden. Waarom de ontwikkeling van het houden van deze dieren in ons Westen anders is gelopen dan elders in de wereld, laat ik even buiten beschouwing. Maar melk en vooral de daaruit bereide producten (waaronder kaas) zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven.

Het spijtige in het opinieartikel van Vincent van Heuven (LC 31 mei) over Wereldmelkdag, is dat hij is blijven steken in historische opvattingen. Melk is veel meer dan kaas en boter en andere producten op basis van melk. Vooral bij kaasproductie blijven in de wei belangrijke voedingselementen achter. De geleerde dokter Johan van Beverwijck (1594-1647) zei al: ,,De wey voedt niet, ende is meer te rekenen onder de medicamenten.’’

Welnu, als Van Heuven zich op de hoogte had gesteld van de werkelijke waarde van melk, dan had hij kunnen weten dat door ontwikkeling van innovatieve technieken wei-derivaten een waardevolle grondstof zijn voor diverse industrieën. Er zijn toepassingen in babymelk, klinische voeding, sportvoeding en de farmaceutische industrie.

Wei, een bijproduct van kaas, heeft een brede toekomst en veel grote internationale zuivelbedrijven richten hun aandacht op de nog onvoldoende benutte aspecten van melk. Daarin neemt Nederland een vooraanstaande plaats in.

Juist de wei van harde kaassoorten als Goudse en Edammer lenen leent zich uitstekend voor verdere ontwikkeling. Maar niet alleen daarom gaat Nederland voorop. Ook de hoogwaardige kwaliteit van onze melkveehouderij speelt een rol. Onze veehouderij en zuivelindustrie staan internationaal hoog aangeschreven, met onder meer FrieslandCampina, en het is niet voor niets dat Fonterra (een Nieuw-Zeelandse coöperatie) voor de weiverwerking een samenwerking is aangegaan met A-Ware in Heerenveen. Ook China toont veel interesse.

Daarbij is weidegang van ondergeschikt belang. Er wordt gewerkt met moderne diervriendelijke stalling en daarbij passende gezondheidscontrole en verzorging. Wereldwijd is de melkveehouderij in ontwikkeling en Nederland dient daarbij met deze aspecten als het grote voorbeeld. Wereldmelkdag is voor de mondiale voedselvoorziening dan ook van groot belang. In de dierenwereld (paarden, honden) geldt een ongeschreven wet dat je met belonen van het goede meer bereikt dan met straffen. Zou dat voor boeren ook opgaan?

JAN BLES SR.

Broek