zondag 6 oktober 2019auteur: John van Spithoven

Belangenbehartiging is failliet

Ik had vanochtend beloofd een reactie te geven op het vertrek van NMV uit Zuivelnl. Voor dat ik begin doe ik de mededeling dat ik alles op persoonlijke titel doet, wel met steun van een aantal mensen uit de periferie

Ik ben vanaf 1994 betrokken de belangenbehartiging. Eerst regionaal bij GLTO tot 2000. Reden van vertrek toen was dat het belang van een enkele individu boven het ledenbelang uit steeg.
Daarna ben ik vrij snel in het landelijk bestuur van de NMV toegetreden tot juli 2017. Daarna nog dagelijks/wekelijks contact voor advies.
In 2018 mede initiatiefnemer van de oprichting van STAF tot mei dit jaar.

De afgelopen week was een prachtig voorbeeld hoe het moet in de sector. Maar achter de schermen was er veel rumoer over belangenbehartiging. Agractie de kolen uit het vuur laten halen en de elite die vervolgens achter op de rijdende trein zo nodig willen springen.

In het fosfaatdossier zitten tot op de dag van vandaag grote tekortkomingen in, die door ondeskundigheid niet opgelost worden. Van begin af aan was duidelijk waar het probleem zat en na twee jaar is het nog een chaos, waarbij de sector binnenkort wrs nog met een nieuwe taakstelling geconfronteerd wordt. Waarom, door allerlei stommiteiten zijn er te veel fosfaatrechten uitgedeeld. Berekeningen kloppen niet en men komt niet in actie. Sterker nog belangenbehartigers hebben de moet niet om het te vertellen aan de leden en oplossen al helemaal niet.

STAF was een prachtige stap, veel steun van jullie en de periferie. Maar de strijd met LTO en het bemoeien met onze dossiers heeft mij doen besluiten te stoppen. Zo'n aanval van binnenuit gaf strijd en dat wilde ik niet.

Stikstof. Door mede opzetten van de PAS in 2014, zijn de bestuurders nu medeverantwoordelijk.
Maar de overheid faciliteert, en net zoals bij fosfaat hebben zij de fouten gemaakt.
In het advies Remkes staat op pagina 26 duidelijk dat een mogelijke oplossing bij de sector ligt en middels een AVV zou dat opgelost kunnen worden. In plaats van daarop als belangenbehartigers afwijzend te reageren, heeft men de aangeboden de regie te willen nemen. Zonder dat voor te leggen aan de leden. Dit is een minachting naar hun achterban.
Omdat de belangenbehartiging versnippert is, moest Zuivelnl naar voren geschoven worden als DE branche organisatie. Net zoals bij fosfaat zouden zij de uitvoerende macht kunnen hebben. Nu is de democratie ver te zoeken in deze organisatie, waarbij 1 van de 5 stemgerechtigde zetels ingenomen wordt door NMV. Modernisering is al bijna een jaar aan de gang maar democratisering voert daar niet de boventoon in.
Dit was voor een aantal leden van de NMV, waaronder ik, de reden om met het bestuur in overleg te gaan. Unaniem is besloten om het lidmaatschap te beëindigingen. Voortdurend is het ledenbelang in het gedrang. Een zeer moedige stap van het bestuur, die kiest voor hun leden en niet voor de elite.

Afgelopen dinsdag was een prachtig en duidelijk signaal, bestuurder ga voor ons belang! Maar vandaag draait Zuivelnl weer op volle toeren om middels enorme hoeveelheden geld stikstof onderzoek door LTO noord over te laten doen. Dit terwijl Mesdag al zoveel voor de sector heeft onderzocht en bekent gemaakt en nog gaat doen.

NMV heeft een moedig besluit genomen door niet meer aan deze poppenkast mee te doen. Zuivelnl is alleen opgezet om de verwerkende industrie te faciliteren, maar boerenbelang is daar ondergeschikt aan.
LTO WAT DOEN JULLIE , GAAN JULLIE BOERENBELANG OF VOOR DE ELITE?

John van Spithoven (red. DDB heeft toestemming gevraagd voor publicatie)