vrijdag 3 december 2021auteur: DDB

Belangrijk bericht! Over 13 en 14 december, Brussel

Geachte DDB-lid,

De noodzaak om naar Brussel te gaan op 13 en 14 december om te demonstreren, is zeer dringend! De Green Deal met de Farm2Fork- en Biodiversiteit strategieën betekenen onder andere:

-          minder EU-agrarische productie;

-          meer import van producten die niet geproduceerd zijn volgens de strenge
            EU-voorwaarden;

-          minder landbouwareaal in Europa én Nederland;

-          veel minder inkomen voor boeren, vooral in de veehouderijsectoren!

-          onze sector, de melkveehouderij zal zeer zwaar getroffen worden, terwijl
           de Biodiversiteitsstrategie voor Nederlandse boeren nog harder aan zal
           komen dan in andere EU-lidstaten.

De afgelopen dagen is er veel overleg geweest tussen de organisatoren van 13 en 14 december, want in steeds meer EU-lidstaten zijn grote in- en uitreisbeperkingen ingesteld door de overheid ter plaatse, waardoor veel boeren die mee wilden gaan naar de demonstratie, bij thuiskomst in een 10 tot 14 dagen durende afzondering door moeten brengen, gescheiden van gezin en familie. In sommige delen van Europa, mag dat niet eens op het eigen bedrijf. Daardoor werd voor veel boeren deelnemen aan 13 en 14 december een onmogelijke optie.

Omdat deze demonstratie vooral de eenheid van de Europese boeren uit wil stralen, hebben we – na intensief beraad - als organisatoren besloten de demonstratie in Brussel uit te stellen. Op 13 december echter zullen in veel Europese landen, nationale acties en demonstraties georganiseerd worden, ook in Nederland. Want de noodzaak om een stevig statement af te geven aan Brussel én de nationale landbouwministeries is enorm belangrijk.
 
Na de jaarwisseling zal zo snel mogelijk de nieuwe datum voor een demonstratie in Brussel, bekend gemaakt worden. Want er is slechts sprake van uitstel!!!

In de tussentijd zullen we jullie verder informeren over de Green Deal en de componenten die veranderd moeten worden. Want deze Green Deal = GEEN DEAL voor de boeren!!! Boeren moeten ten eerste mee aan de onderhandelingstafel en de voorwaarden moeten eerlijk en gerechtvaardigd zijn. Daar is in de huidige plannen nog geen enkele sprake van: de lasten worden eenzijdig afgewenteld op de boeren.

Houd onze site in de gaten en onze ledenberichten over wat we 13 december wel gaan doen! Want we moeten ons laten zien en horen! U kunt zich ook aansluiten in regionale FDF-appgroepen. In de appgroepen zal de informatie gedeeld worden en zullen bijvoorbeeld verzamelplekken en tijden worden gedeeld. DDB en FDF werken in deze samen.

Houd je klaar voor actie! We moeten het samen doen.

Het DDB Bestuur,

Sieta van Keimpema, voorzitter