vrijdag 18 mei 2018

BEROEP AANTEKENEN tegen afwijzing door RVO

Beste Leden,

Een aantal leden heeft ons op de hoogte gebracht van het feit dat zij een beslissing van RVO op hun bezwaar tegen de toekenning van de fosfaatrechten heeft ontvangen. Hierin heeft RVO een afwijzende beslissing genomen met als argument dat het bezwaar kennelijk ongegrond is.

Omdat RVO van mening is dat het bezwaar kennelijk ongegrond is , heeft zij besloten u niet te horen. Verder volgt er een toelichting op de beslissing (disproportionele last en peildatum 2 juli 2015) en worden er in de bijlage de relevante wetsartikelen opgesomd (algemene wet bestuursrecht artikel 7:1, 7:3, 8:3 en meststoffenwet artikel 23) .

Het is verstandig om hiertegen een beroep aan te tekenen aangezien RVO in het bezwaar eigenlijk alleen maar controleert of de berekening van uw fosfaatrechten (dus aantallen stuks vee maal de excretie) klopt en verder niet ingaat op de overige punten. Er zijn al zaken geweest bij het CBb waarbij de rechter heeft geoordeeld dat er breder gekeken moet worden.

Hier vindt u meer informatie over hoe een beroep bij het CBb verloopt

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Beroepsprocedure.aspx#5eba1553-b6d3-416a-9e5b-8bea2969bd2bcf9411f6-770b-4b64-868e-0c0cb5d9e19b7

De griffiekosten om een zaak te beginnen bij het CBb liggen zo rond de € 200,-. Verder zal u rekening moeten houden met advocaatkosten als u een advocaat inschakelt om u bij te staan, dit bent u echter niet verplicht te doen. Advocaatkosten bij een beroepprocedure bij het CBb bedragen een paar honderd euro in geval van ontvankelijkheid. Als er een uitgebreidere inhoudelijke discussie nodig is, zal dit meer bedragen, afhankelijk van de omvang van het dossier. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft kan u uw verzekering vragen u te faciliteren.

Voor een aantal van u loopt de beroepperiode van 6 weken zeer binnenkort af. Het is wel van belang dat u op tijd beroep aantekent.

Via onderstaande link kunt u een voorbeeldbrief downloaden en deze aanpassen voor uw eigen situatie (net zoals voorgaande bezwaarbrieven) (deze link is geldig tot 25 mei 2018)

https://wetransfer.com/downloads/e97a58c51d127b26fdf1e367eee770bf20180518091206/02ee60fbc1882cd1d653048ef1d77c6520180518091206/8906ed?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email