Leeuwarden vrijdag 1 november 2019auteur: Leeuwarder Courant

Boeren willen één vuist in stikstofimpasse

Farmers Defence Force wil met andere belangenbehartigers van agrarisch Nederland een sectorbreed stikstofplan opstellen.
De jonge boerenorganisatie, opgericht in mei na de blokkade van een Brabants varkensbedrijf door dierenactivisten, heeft voor volgende week dinsdag een overleg gepland. ,,We willen naar een landbouwcollectief, met een onafhankelijke voorzitter, die het voortouw neemt in het oplossen van de stikstofimpasse in Nederland”, verklaart het FDF-bestuur dat oproept tot saamhorigheid in de landbouw om gezamenlijk een vuist te maken naar de overheid.
Inzet van het sectorplan zal onder meer zijn om te komen tot een financiële compensatie voor het reduceren van de ammoniakuitstoot. ,,Dat is nodig omdat de rol van de landbouw in de stikstofproblematiek nog allesbehalve duidelijk is”, verklaart FDF-woordvoerster Sieta van Keimpema. Het NAJK, de belangenorganisatie voor agrarische jongeren, heeft zijn medewerking toegezegd. LTO Nederland sluit zich ook aan bij het overleg.