donderdag 11 juni 2020auteur: DDB

DDB distantieert zich van onbekende brief

Gisteren werd het bestuur van de DDB onaangenaam verrast door de inhoud van een brief die via social media is verspreid, getiteld: “Alternatief voor maatregel maximale gehalten ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee ter verlaging stikstofdepositie”, waarop ook DDB als ondertekenaar is genoemd.

Deze brief was bij het DDB-bestuur tot gisteren, niet bekend. Het DDB bestuur kan zich bovendien niet vinden in de inhoud van deze brief en distantieert zich bij deze van de inhoud. Onder andere het verder optuigen van de Kringloopwijzer is voor de DDB onbespreekbaar - aangezien de Kringloopwijzer een absoluut ongeschikt instrument is voor dit doel - terwijl door de inhoud van de brief tevens de indruk kan ontstaan dat van de Nederlandse veehouders gevraagd wordt om méér (en uiteindelijk verplicht) stikstofreductie te leveren dan zelfs wordt voorgesteld door het Ministerie.  

 Navraag heeft inmiddels opgeleverd dat het hier gaat om een concept werkdocument dat bijna unaniem afgekeurd is door de leden van de – voorheen - LC werkgroep melkveehouderij. In de werkgroep is tevens afgesproken dat dit document niet verspreid zou worden, omdat er geen overeenstemming was over de inhoud. Wie vervolgens in de groep besloten heeft deze afgekeurde brief  toch te verspreiden, is vooralsnog niet  bekend maar toont naar onze mening gebrek aan professionaliteit. Het DDB-bestuur maakt bij deze nogmaals duidelijk, de inhoud van deze  brief niet te onderschrijven.

Het als een eenheid optreden van onze sector in deze moeilijke tijden, is voor ons als DDB zeer belangrijk en daar zullen wij ons op blijven concentreren! 

Met vriendelijke groet,

Het DDB-Bestuur