maandag 5 juli 2021auteur: DDB

En de Gouden Faironika gaat naar …… en: ACTIE 7 JULI!

Afgelopen week werd in Luxemburg de Faire Melk conferentie gehouden. Niet per Zoom of Teams, maar ‘ouderwets’ op locatie. Met één verschil met andere jaren: alle aanwezigen werden getest en moesten beschikken over een negatieve corona test. 

In mijn nieuwe rol als EMB-voorzitter had ik niet alleen de eer om de conferentie te openen, maar kreeg ik ook de gelegenheid om de Gouden Faironika voor een Europees instituut uit te reiken. Welke groep mensen heeft in 2020 daadwerkelijk het verschil gemaakt? Die vraag was niet lastig. Onderstaand vindt u mijn speech:

“Een uitzonderlijk jaar hebben we achter ons liggen. Een jaar waarin de betekenis van veiligheid, vrijheid en individuele keuzes kunnen en mogen maken, een heel andere dimensie heeft gekregen. Toen in maart 2020 de Europese landen in Lock down gingen zagen we wat nog steeds, ondanks de dagelijkse overvloed, vanuit het diepste van ons wezen, onze grootste vrees is: beschikbaarheid van voedsel. We bleken – nog steeds - nergens zo bang voor te zijn dan voor een tekort aan voedsel. Europa hamsterde voedsel. De producten waarvan de inspanningen van boeren, aan de basis staan. 

Dat wereldwijd ook het eindstation van die voedselinname zich in een uitzonderlijke belangstelling van burgers mocht verheugen is een detail, waarbij we ons moeten realiseren dat ook dat product: toiletpapier, door de inspanningen van boeren, telers, primaire producenten, gerealiseerd wordt. 

En terwijl iedereen thuis zat, thuis werkte of studeerde, waren er een paar sectoren die zorgden dat in onze basisbehoeften werd voorzien. De zorg werkte door, riskeerde eigen veiligheid voor velen, maar ook de boeren. De mensen die zich onderscheiden als de harde werkers, 365 dagen in het jaar, in weer en wind, in voor- en tegenspoed tegen opbrengstprijzen die al decennialang door onverschilligheid van de Europese overheden en de schaamteloosheid van de afnemers, veel te laag zijn. 

Deze boeren, die de granen bleven zaaien en oogsten, hun koeien, schapen, varkens en geiten bleven verzorgen, hun groenten en fruit bleven plukken, voor deze boeren was er geen applaus, geen extra bonus, geen respectvolle behandeling voor díe zekerheid die iedereen had en heeft in Europa: zekerheid van voedsel.

De boer, hij ploegde voort. Ondanks Corona. Ondanks lage prijzen. Ondanks noodzakelijke steun. Zijn inkomen leed zwaar onder de gevolgen van Corona. Ook in 2020 zijn veel collega’s ons ontvallen. Vrijwillig of gedwongen door de gecreëerde omstandigheden. 

Dat de positie van boeren heel snel moet verbeteren, zou voor eenieder nu duidelijk moeten zijn nu juist voedselgebrek de grootste vrees blijkt te zijn in crisestijden. Maar ik zie de beleidsmakers alweer terugvallen in hun Pavlov reactie over de landbouw en het landbouwbeleid. Ze praten over minder boeren, minder ruimte voor boeren, extensivering. Maar ze praten niet over een eerlijke prijs. Terwijl juist dat belangrijke detail, het verschil gaat maken tussen zekerheid en anarchie. De rol die voedselzekerheid heeft, op de sociale stabiliteit lijkt in Brussel en de burelen van de Europese beleidsmakers alweer vergeten.

Wij vergeten dat niet. Boeren van Europa, jullie werk betekent het verschil tussen een humanitaire ramp en beheersbare risico’s, jullie inzet en inspanningen zijn datgene wat ons tijdens de pandemie – die nog voortduurt - heeft behoed voor het totaal in elkaar storten van onze leefgemeenschappen onze sociale stabiliteit. Jullie produceren voedsel. Voldoende, van uitzonderlijk hoge kwaliteit én – misschien bleek dat nog wel het belangrijkste – jullie produceren bereikbaar voedsel, onafhankelijk van verre havens en vele kilometers. Uit de regio. Voldoende om iedereen te voeden.

Uit een diep respect voor wat al die boeren samen bolwerken, gaat dit jaar de Gouden Faironika van de European Milk Board, naar alle boeren van Europa, voor hun inspanningen tijdens de Corona crisis. Als symbool. Zodat niemand ooit vergeet hoe belangrijk voedselproductie is. Deze is voor ons allemaal. Hij is verdiend!”

Actie 7 juli!!!

2 Juli 2021 eerde de EMB alle Europese boeren. 7 Juli gaan we in Nederland het gevecht om ons bestaan weer aan. Actievoeren. Ook de DDB roept u op om deel te nemen.

De acties van FDF en diverse trekker-groepen zullen in 4 regionale hoofdsteden plaatsvinden: Assen e.o., Zwolle e.o., Arnhem e.o. en Den Bosch e.o. En een tweede demonstratie van andere landbouworganisaties is gepland in de hofstad Den Haag. Waar u ook heen gaat, voer actie, laat u horen!

Ik zal in een provincie aanwezig zijn en niet in de Hofstad. Op een regionale FDF-actie. Waarom daar en niet in Den Haag op het podium? De afgelopen twee jaar hebben we gezien dat Den Haag het verschil niet wíl maken, dit Kabinet en dit Parlement willen van de boeren af en gaan dat hoe dan ook proberen áls wij ons niet gaan verzetten. Wij weten ook dat u, onze leden, een oplossing wilt, niet doelloos wilt aantreden als wij u oproepen!

Als voorzitter van de DDB en bestuurslid van FDF kan ik u vertellen dat, dát hetgeen is geweest waar wij de afgelopen maanden aan hebben gewerkt: een oplossing van óns stikstofprobleem. Omdat dit probleem tot nu toe volstrekt onrechtvaardig én onrechtmatig, voor 100% bij de boeren van Nederland in de schoenen wordt geschoven. Wij denken dat we die oplossing gevonden hebben. Binnen en vooral vólgens (!) de wet en niet afhankelijk van de ‘goodwill’ van Kabinet en Parlement.

Zoals het ons vorig jaar ook lukte als sector om, met actie voeren en de wet in de hand, de voermaatregel af te slaan. Daardoor was achterkamertjespolitiek níet meer mogelijk, maar moest de wet worden gerespecteerd én uitgevoerd.

Daarom zal ik in de regio zijn en niet in de hofstad. Omdat in de regio het verschil gemaakt gaat worden. Provinciaal. Rijd mee met de trekkers of kom met de auto en wees erbij.

Op locatie in Assen, Zwolle, Arnhem en Den Bosch zullen er geen dag lang speeches zijn waarbij aan het einde van de dag er nog steeds evenveel onzekerheid is als de dag ervoor. Nee: 7 juli gaan we u uitleggen hoe we het recht en de WET voor ons gaan laten werken! Het recht dat ons tot nu toe wordt ontzegd, omdat we het niet afdwingen. Na 7 juli is dat voorbij!

Wilt u daarbij aanwezig zijn? Meld u dan aan bij één van de regionale app-groepen van FDF en hoor waar en op welk tijdstip u aan kunt sluiten bij de trekkersgroepen.

Sieta van Keimpema, voorzitter