Brussel zaterdag 7 september 2019auteur: EMB

Europese staking leveringen melk 10 en 11 jaar geleden

Meer dan tien jaar geleden organiseerden Europese melkveehouders grote melkstakingen, als onderdeel van hun strijd voor eerlijke melkprijzen. In 2008 en 2009, hebben zij moedig en tegelijkertijd met een bezwaard hart hun tankmelk weg laten lopen om de hele wereld duidelijk te maken hoe ze grof onderbetaald werden voor hun melk.

In september 2019, wil ik iedereen uitnodigen om de stakingen van 10 en 11 jaar geleden te vieren om de stakende melkveehouders te feliciteren met hun moed en kracht destijds. In september worden verschillende acties georganiseerd, waaronder in Frankrijk en België. Dat historische moment van de melkstakingen was een echt keerpunt voor de sector, waar we luid en duidelijk zijn opgekomen voor het voortbestaan van ons beroep. Al meer dan tien jaar is ons doel om duidelijk te maken aan iedereen (d.w.z. boeren, beleidsmakers, burgers en boerenorganisaties enz.) dat we een effectief instrument nodig hebben om de productie van landbouwproducten te reguleren, inclusief melk. En met wij bedoel ik niet alleen boeren!

  • Boeren, moeten met hun werk een eerlijk inkomen kunnen verdienen, zodat nieuwe boerderijen in heel Europa zich vestigen en familiebedrijven gelijkmatig verspreid blijven door Europa, in plaats van dat bedrijven zich in enkele concentreren in bepaalde regio’s;
  • Burgers, die ook consumenten zijn, moeten toegang kunnen blijven houden tot gezonde, hoogwaardige producten die die in voldoende hoeveelheden geproduceerd worden in hun regio, en dat dit ook in de toekomst nog lang wordt gegarandeerd;
  • Beleidsmakers, omdat zij een belangrijke verantwoordelijkheid dragen bij het waarborgen van het welzijn van de burgers van Europa en het milieu. Een verantwoordelijkheid die echter moet worden uitgeoefend op een manier die geen inbreuk maakt op het welzijn van onze medeburgers in andere delen van de wereld;
  • Boerenorganisaties, zoals de kamers van de landbouw, verenigingen, vakbonden en coöperaties, die terug dienen te keren naar hun basisdoelen en hoofdtaken.

Sinds enkele jaren pleit de EMB voor de implementatie van het Marktverantwoordelijkheidsprogamma (MVP), inclusief het belangrijke instrument voor vrijwillige productieverlagingen. De termijn van Eurocommissaris Hogan loop op zijn einde en het waren precies de vrijwillige productieverminderingen die resulteerden in een duidelijke verlichting voor de zuivelsector in 2016 en 2017. Het was de enige echte positieve beslissing van de vertrekkende commissaris; deze beslissing was van doorslaggevende betekenis. Vrijwillige productieverlagingen toonden aan dat de eisen van de EMB zeer snel en gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd, en dat de positieve effecten onmiddellijk op de markt voelbaar zijn. Ik roep de nieuwe Europese (landbouw)commissie en het EU-parlement op om het Marktverantwoordelijkheidsprogramma zo spoedig mogelijk te implementeren. De aanpak in het kader van vrijhandelsovereenkomsten is ook bepalend voor de landbouwsector. Wij hebben deze overeenkomsten krachtig bekritiseerd omdat ze indruisen tegen de belangen van de boeren. Er dient veel meer belang te worden gehecht aan de positie van producenten, consumenten en het milieu bij dit soort onderhandelingen. Daarom roep ik onze nieuwgekozen vertegenwoordigers op de dialoog met ons aan te gaan, zowel nationaal, als in Brussel, zodat we zowel onze belangen als die van consumenten kunnen verdedigen en behartigen.

Het is ook tien jaar geleden dat de Fair Milk in België is gelanceerd - iets waar we naar uitkijken om op een passende manier met onze Belgische vrienden te vieren. De oprichting van Fair Milk in verschillende Europese landen en natuurlijk de melk stakingen - unieke, onvergetelijke evenementen - hebben aanzienlijk bijgedragen aan het succes van de EMB. Wij zouden graag willen om iedereen te bedanken die zijn tijd, energie en moed in onze strijd heeft geïnvesteerd!

Sta op melkveehouders en doe mee met de acties in september in België en Frankrijk!

Boris Gondouin,

Voorzitter EMB


Downloads: Europese staking leveringen melk 10 en 11 jaar geleden