donderdag 18 juni 2020auteur: DDB

‘Gesprekken sector met LNV over aanpassen voermaatregel’

Het bestuur van Dutch Dairymen Board heeft op woensdag 17 juni 2020, samen met NAJK, NMV, Grondig en LTO, een constructief gesprek gevoerd met het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over het aanpassen van de door Minister Schouten voorgestelde voermaatregel. Het doel van de aanpassing is een betere aansluiting bij de dagelijkse praktijk in de melkveehouderij, die tegelijkertijd leidt tot de benodigde reductie van stikstofemissie, zoals die door het Ministerie is vastgesteld. Voor een gedegen onderbouwing van het voorstel wordt gebruik gemaakt van externe expertise.

Onze organisaties hebben contact met verschillende Kamerleden. In het stikstofdebat dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvindt hebben verschillende partijen de Minister opgeroepen om serieus in gesprek te blijven met de sector over een alternatief voor de huidige voorgenomen voermaatregel.

Uit zorg voor het proces en het belang voor sector, hebben de landbouworganisaties afgesproken de mogelijkheden de komende dagen nauwkeurig verder te onderzoeken en een verdiepingsslag te maken. Eind volgende week is er een vervolggesprek met het Ministerie om gezamenlijk verder te praten over het alternatieve voorstel van de sector voor aanpassing van de voermaatregel. Na afloop van dit gesprek zullen wij u uiteraard opnieuw informeren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dutch Dairymen Board