dinsdag 4 juni 2019auteur: Leeuwarder Courant

Het land van melk en honing

De koe is in feite een wonderdier

Onze krant geeft aan Vincent van Heuven van de Friese afdeling van de Partij voor de Dieren alle ruimte om in zijn opiniestuk van 31 mei bezwaren te uiten tegen Wereldmelkdag op 1 juni.

Het artikel heeft een opmerkelijke uitgelicht citaat: ‘Alleen de westerse mens is de melk gaan drinken van runderen en geiten.’ Met deze constatering geeft de auteur al meteen aan dat hij weinig van het onderwerp afweet.

In het bepaald niet westerse India is de koe een heilig dier. De hindoes zien dit dier bepaald niet als een verpester van het milieu, maar als een goddelijke zegen. Hindoes eten geen vlees, maar gebruiken wel melk, yoghurt en kaas (zie bijvoorbeeld www.ayurveda-sedona.com).

Ook in het Midden-Oosten heeft het rund altijd een belangrijke rol gespeeld. Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte, beloofde Mozes het een land van melk en honing. In de wetten van Mozes horen de runderen evenals de schapen en geiten bij de reine dieren. De koe aanwijzen als vervuiler, gaat in tegen de Bijbel.

Melk wordt overigens al veel eerder genoemd in de Bijbel. In Genesis 18 lezen we dat Abraham drie hoge bezoekers trakteerde op boter, melk en kalfsvlees. De koe is in feite een wonderdier: ze maakt uit gras melk.

Mensen zijn evenals de meeste dieren niet in staat om gras te verteren. De koe heeft vier magen voor de vertering van gras en levert zo overvloedig melk, dat ze niet alleen haar kalf, maar ook mensen kan voeden.

De bijzondere spijsvertering levert als bijproduct methaangas, een broeikasgas. Dat is nooit in de geschiedenis een probleem geweest, evenmin als de methaan uit de oceanen, de moerassen, de rijstteelt, die van wilde dieren als herten en bizons en de termieten (zie whats-yourimpact.org). Alleen al de termieten zorgen voor zo’n 20 miljard kilo methaan per jaar. Dat is evenveel als het methaangas van 160 miljoen koeien.

Het probleem zit in de CO2, methaan en lachgas die vrijkomt bij winning, verwerking en gebruik van fossiele brandstoffen en processen in de industrie. De synthetische koudemiddelen in koelmachines, airco’s en warmtepompen (!) zijn uiterst sterke broeikasgassen, een veelvoud per kilogram van methaan.

Al deze emissies verstoren de natuurlijke balans in onze atmosfeer. Het is onzinnig om daar nuttige dieren als koeien de schuld van te geven.

KLAAS DE JONG

Auteur van Het mysterie van de honingbij en van Duurzame warmte en koude , woonachtig te Vledderveen.