maandag 22 juni 2020auteur: DDB

Kamerbrief 22 juni: Derogatie van de Nitraatrichtlijn 2020-2021

Vandaag stuurde Minister Carola Schouten een brief naar de Tweede Kamer over de derogatie 2020-2021. De Europese lidstaten stemden in het Nitraatcomité in met de verlening van de derogatie voor Nederland. 

Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

  • boven een temperatuur van 20 graden mag sleepvoetbemesting niet op veen- en kleigrond;
  • deelnemen aan derogatie betekent dat boeren voor het einde van dit jaar gecoacht worden met betrekking tot de stikstofmaatregelen van de Overheid;
  • Vanaf 2021 is de keuze óf deelnemen aan derogatie óf gebruik maken van de vrijstellingsregeling 'bovengronds aanwenden van mest'. Beide is niet meer mogelijk.

Lees hier de volledige Kamerbrief derogatie van de Nitraatrichtlijn 2020-2021


Downloads: Kamerbrief 22 juni: Derogatie van de Nitraatrichtlijn 2020-2021