zaterdag 1 februari 2020auteur: Leeuwarder Courant

Landbouw put hoop uit nieuw onderzoek

Er zullen woensdag op het Cathuis in Den Haag nog geen spijkers met koppen geslagen worden over de bijdrage van de landbouw aan het verminderen van de stikstofstofuitstoot.

Volgens het Landbouw Collectief is het bezegelen van een definitief akkoord, zoals in eerste instantie wel was gepland, niet zinvol, omdat nieuw onderzoek een nieuw licht zal werpen op de bijdrage van de landbouw aan de stikstofproblematiek.

Het Mesdagfonds presenteert dit onderzoek op 20 februari in Nieuwspoort. Het is een analyse van de opgevraagde stikstofdata van het RIVM. Op basis van de eerste bevindingen is volgens het Fonds al duidelijk dat het aandeel van de landbouw kleiner is dan verwacht. Enkele betrokkenen spraken al van een significant kleinere bijdrage, maar die bewoording wil Mesdagfonds-onderzoeker Geesje Rotgers niet voor haar rekening nemen. ,,Alles wijst er op dat het kleiner is, maar significant, dat kan ik nog niet zeggen. Op 20 februari presenteren we onze definitieve resultaten.”

Tot nu gaat politiek Den Haag ervan uit dat de landbouw via drijfmest en ammoniak voor 46 procent verantwoordelijk voor de stikstofneerslag in Nederland. Omdat diverse landbouwpartijen dat in twijfel trokken, heeft het Mesdagfonds, een landbouwstichting voor onderzoeksprojecten, de stikstofdata van het RIVM opgevraagd. Dat ging wel gepaard met de nodige rechtszaken. Uiteindelijk gaf het RIVM de data en de modellen vrij, hoewel het daartoe niet verplicht was.

Vanwege deze presentatie op 20 februari, wordt het niet zinvol geacht om op 5 februari een definitieve overeenkomst te sluiten met kabinet. ,,We gaan geen handtekening zetten onder een akkoord dat gebaseerd is op feiten die niet kloppen”, zegt voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF). Voor FDF is dit gegeven aanleiding om de grote trekkeractie op 5 februari voorlopig op te schorten.

Netwerk Grondig, de belangenorganisatie voor de grondgebonden landbouw, is het eens met het uitstel. ,,Je wilt afgerekend worden op betrouwbare data”, verklaart woordvoerster Diana Saaman. Ze benadrukt dat Grondig al vele jaren vindt dat de rekenmodellen over ammoniak niet kloppen met de realiteit.