dinsdag 28 september 2021auteur: DDB

Let op: gewijzigde locatie DDB Algemene Leden Vergadering 5 oktober 2021!

Let op: gewijzigde locatie DDB Algemene Leden Vergadering 5 oktober 2021

Geacht DDB-lid,

Enkele weken geleden hebt u van de DDB per post een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 5 oktober aanstaande.  De locatie die daarin is genoemd is komen te vervallen.

Villa Vennendal wordt door de overheid gerekend tot ‘horecagelegenheid’ en hanteert identificatie met een QR-code, voor toegang. Het DDB-bestuur wil dat alle leden in principe de Algemene Leden Vergadering kunnen bezoeken en we hebben daarom besloten de vergadering te verplaatsen naar Vergader- en congrescentrum De Schakel. Oranjelaan 10, 3862 CX  te Nijkerk. De Schakel houdt de 1,5 meter afstand-regel aan, waardoor eenieder in de gelegenheid is, om de ALV bij te kunnen wonen.   

Aanvang blijft 20.00 uur – inloop vanaf 19.00 uur met soep en broodjes. Vergeet niet u hiervoor op te geven! Opgave is verplicht in verband met Corona, opgave is mogelijk tot 30 september 2021 via info@ddb.nu onder vermelding van: opgave algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering zal, plaatsvinden met inachtneming van de maatregelen omtrent COVID 19, via de 1,5 meter afstand regel. Raadpleeg vlak voor de vergadering, de actuele voorwaarden die dan gelden.

Uw aanwezigheid om ons van input te voorzien voor de komende periode, is van groot belang.

We heten u op dinsdag 5 oktober 2021 daarom van harte welkom in De Schakel te Nijkerk.


Het DDB-Bestuur

Eventuele reacties kunt u sturen naar info@ddb.nu