dinsdag 2 juli 2019auteur: EMB

Melkproducenten zijn kritisch over de Mercosur-overeenkomst

Regelingen zijn nadelig voor consumenten en producenten

De melkproducenten van de European Milk Board (EMB) hebben ernstige twijfels geuit over de recente handelsovereenkomst tussen de EU en de Mercosur-landen. Zoals EMB-vicevoorzitter Sieta van Keimpema uitlegt, is dit ook problematisch voor de zuivel- en de rundvleessector.

Het onlangs goedgekeurde genereuze rundvleesquotum van 99.000 ton voor export van de Zuid-Amerikaanse landen naar de EU brengt het risico met zich mee van een aanzienlijke daling van de rundvleesprijzen in de EU en dreigt een deel van de lokale rundvleesproductie te vervangen. Bovendien kunnen andere regelingen in de Mercosur-overeenkomst de bestaande overproductie in de zuivelsector verder vergroten. De grote hoeveelheid soja-importen is een van de redenen voor de schadelijke overproductie in de EU. De geplande verlaging van de uitvoerrechten van de Mercosur zal naar verwachting leiden tot een nog hogere import van soja naar de EU, wat de EU-overschotten nog verder zou kunnen verergeren. "Wij, melkproducenten in de EU werken al jaren om de zuivelsector weerbestendig te maken tegen crises en de toekomst te bestendigen. De Mercosur-overeenkomst werkt helaas deze inspanningen tegen", zegt van Keimpema.

"Bovendien zijn deze landbouwproducten, die nu in nog grotere hoeveelheden naar ons toekomen in Europa, anders dan die in de EU worden geproduceerd op het gebied van normen en productie-eisen, wat leidt tot oneerlijke concurrentie ten nadele van EU-producenten", vervolgt van Keimpema, die de zorgen van de melkproducenten nader toelicht. "En natuurlijk moeten we ons afvragen in welke mate ten minste de gegarandeerde voorwaarden voor EU-consumenten echt worden gerespecteerd."

Maar de overeenkomst is niet alleen aanvechtbaar voor melkproducenten en consumenten in de EU, zoals van Keimpema verder gaat: "De verlaging van de tarieven voor EU-zuivelproducten vormt ook een bedreiging voor de verstikkende melkprijzen voor melkveehouders in de Zuid-Amerikaanse landen. Hoewel onze vereniging in de eerste plaats Europese melkproducenten vertegenwoordigt, willen we er ook voor zorgen dat de prijssituatie voor onze collega's in de Mercosur-regio niet verslechterd. "

Om hieraan toe te voegen, wijst ze op de huidige ontwikkelingen in Brazilië, de grootste Mercosur-economie, die echt verontrustend zijn. "De manier waarop de overheid omgaat met mensenrechten en haar milieubesluiten worden wereldwijd met aanzienlijke kritiek geconfronteerd - iets wat we herhalen", zegt van Keimpema. Als een van de punten van grote zorg noemt ze het toegenomen kappen van het regenwoud sinds begin 2019.

Zoals de EMB onderstreept, wordt de evaluatie van de melkproducenten van de Mercosur-overeenkomst niet aangewakkerd door een verlangen om het protectionisme te vergroten. Het is voor handelsovereenkomsten belangrijk om eerlijke en evenwichtige handelsbetrekkingen tot stand te brengen - die niet nadelig zijn voor landbouwers en burgers aan beide zijden. Om alle bovengenoemde redenen voldoet de Mercosur-overeenkomst in zijn huidige vorm jammer genoeg niet aan deze essentiële voorwaarde.