woensdag 18 maart 2020

NO2 vergelijking 2019 – 2020 via Google Earth Engine van 14-17 maart

De dataset van Earth Engine geeft satellietgegevens weer van NO2 weer, over een periode van 4 dagen in 2019 en 2020 (14 tot en met 17 maart). Let op, het gaat hier enkel over NO2. NO en NO2 samen worden NOX genoemd.

De hoeveelheid NO2 neemt af in vergelijking tot dezelfde periode van vorig jaar, terwijl N2 gelijk blijft. De vermindering van NO2 wordt bewerkstelligd door het afgenomen vliegverkeer, industrie en het verkeer op de weg.

De NO2 die zichtbaar is op de twee kaarten is waarschijnlijk afkomstig uit de verbinding tussen N2 (agrarisch) en O2 in de lucht. De NO is verminderd, dit laat zien dat er geen sprake is van een zware uitstoot N2.

Opmerkelijk:

Vanmorgen op NOS Teletekst verschenen in een half uur onderstaande teksten, dat wil zeggen de eerste versie van de tekst is kennelijk snel aangepast. De inhoud niet wenselijk? Gelukkig was er iemand zo scherp van beide teksten een screenshot te maken! Let op de aanpassingen in de laatste alinea!