maandag 19 augustus 2019

Planbureau zet publiek op verkeerde been met ‘rapport bestrijdingsmiddelen’

Stichting AgriFacts heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week verzocht zijn communicatie omtrent de ‘Tussenevaluatie Gewasbescherming' (juni 2019) bij te stellen. De wijze waarop het PBL zijn bevindingen heeft gecommuniceerd, heeft Jan en alleman op het verkeerde been gezet. 

 De Tussenevaluatie betrof niet het algemene beeld van de Nederlandse land- en tuinbouw, waar vrijwel iedereen automatisch vanuit ging, maar de 15% meetpunten met de hoogste normoverschrijdingen. Dit detail stond verscholen in het rapport. Op grond van de uitgekozen meetpunten zou de land- en tuinbouw haar doelstellingen niet halen. Wanneer echter gekeken wordt naar alle meetpunten en de Europese beoordelingssystematiek wordt gehanteerd, dan hebben boeren en tuinders de afgesproken doelstelling van 50% minder normoverschrijdingen wel gehaald, blijkt na toetsing van de volledige dataset.

Meer informatie over de bevindingen van STAF en de brief van STAF aan het PBL is te vinden op de website: https://stichtingagrifacts.nl/planbureau-zet-publiek-op-verkeerde-been-met-rapport-bestrijdingsmiddelen/