donderdag 8 september 2022auteur: DDB

Rijksoverheid houdt “flitspeiling” onder burgers – voedselzekerheid voorrang op wegen- en woningbouw!

In opdracht van LNV is een flitspeiling uitgevoerd onder de Nederlandse burgers naar het perspectief voor de landbouw. De peiling is uitgevoerd direct na de brieven van 10 juni 2022 (stikstofreductiedoelen en perspectief voor de landbouw), van Minister van der Wal en voormalig minister Staghouwer.

Een paar belangrijke uitkomsten geven we u alvast:

  • 69% vindt dat boeren voorrang moeten hebben in verband met voedselproductie/voedselzekerheid, dit wordt belangrijker gevonden dan wegen- en woningbouw (11%);
  • 68% vindt niet dat boeren meer moeten bijdragen aan stikstofreductie dan andere sectoren (met andere woorden, slechts 32% is van mening dat boeren meer zouden moeten bijdragen dan anderen);

Alle samenvattende conclusies kunt u lezen in het rapport op pagina 3!

Het rapport met alle uitkomsten van de flitspeiling onder burgers kunt u hier lezen.