zaterdag 18 juni 2022auteur: DDB

Wij keren Den Haag de rug toe! Kom demonstreren op 22 juni – locatie volgt

De stikstofbrieven van de Ministers van LNV - Staghouwer en Van der Wal - 10 juni jongsleden, zijn ingeslagen als een bom en hebben in onze landbouwsector geleid tot ontreddering, onzekerheid en wanhoop. Vernietiging van de plattelandscultuur lijkt de doelstelling van deze beleidsmakers.

Aan onze landbouwsector worden onhaalbare, ongefundeerde en onrechtvaardige eisen opgelegd met betrekking tot stikstofreductie. Dit Kabinet heeft daarmee, - sinds de bekendmaking van hun onbespreekbare stikstofplannen - alle krediet bij de boeren en ook veel burgers, verloren.

De Ministers van LNV en het Kabinet Rutte laten een schreeuwend gebrek aan kennis van de materie zien. Evenals een schreeuwend gebrek aan menselijke maat in hun beleidskeuzes. Terwijl het gebrek aan de wil om het probleem met de onhaalbare Kritische Depositie Waardes (KDW’s) op te lossen, of de bestaande wetgeving te repareren, ervoor heeft gezorgd dat er geen boer meer mee wil praten aan de gebiedstafels.

Eén positief effect hebben de Kamerbrieven wel gehad: de sectorale belangenbehartigers staan weer als één man, schouder aan schouder en werken momenteel goed en intensief samen. Op 22 juni organiseren we samen de grote demonstratie in Gelderland. Precieze locatie, tijd en programma volgen nog. Motto van de demonstratie “Wij keren Den Haag de rug toe. Omdat wij jullie niet de toekomst van ons platteland toevertrouwen”.

Naast deze demonstratie, gaan we ons gezamenlijk inzetten om feiten boven water te halen. Wij nemen de regie over. Hoe we die regie vorm willen gaan geven, zullen we jullie 22 juni laten weten. Maar er valt te denken aan juridische procedures, een economische en maatschappelijke effectrapportage (die Rutte IV nagelaten heeft om te produceren) enz. We worden in deze aanpak gesteund door bijvoorbeeld ZuivelNL, zoals ze dat in hun statement van afgelopen week hebben aangegeven.

Dit Kabinet moet zich goed realiseren, dat wij ons niet laten wegjagen. Daarom roept de DDB alvast op om u bij ons te melden, zodra u door ambtenaren op de hoogte wordt gebracht dat men u wil onteigenen. Diverse juristen hebben in de media al aangegeven dat we die slag hoogstwaarschijnlijk winnen van de overheid. Omdat de overheid zijn stikstofbeleid op drijfzand heeft gebaseerd: zonder enige steekhoudende fundatie. Wij zijn actiebereid. Net als onze collega-belangenorganisaties.

Voor een vlog van de DDB-voorzitter, klikt u hier.

Wij hopen u op 22 juni te zien. Samen sterk. Voor een gezonde sector en een leefbaar platteland!

Het DDB-Bestuur