woensdag 15 juli 2020auteur: EMB

Zuivelprijzen (kostprijsratio) in Duitsland bijna op het crisisniveau van 2016

Het Persbericht EMB van 15 juli 2020 inzake de melkproductiekosten in Duitsland kunt u hier volledig lezen, inclusief de bijlagen.