donderdag 30 juni 2011

Jan Verhoef

Jan Verhoef

Het bericht tijdens onze algemene leden vergadering afgelopen dinsdagavond, van het plotselinge overlijden van Jan Verhoef, komt hard aan.

Jan Verhoef was één van de medeoprichters van de NMV (de oprichtingsakte werd bij hem thuis op de Knarhoeve te Lelystad ondertekend) en een betrokken en scherp bestuurder en collega melkveehouder.
Zijn vermogen om, met zijn welluidende stemgeluid (Jan had geen microfoon nodig), in een paar woorden de vinger precies op de zere plek te leggen, was fenomenaal. Net als zijn talloze one-liners die tot vele lachsalvo’s tijdens vergaderingen leidden en die me nog herhaaldelijk door het hoofd spoken omdat ze in al hun eenvoud altijd zo waar zijn gebleven.

Jan was een ondernemer pur sang die overal zijn kansen zocht en deze uiteindelijk vond in Red Deer, Alberta, Canada. In 2005 verkocht hij zijn bloeiende melkveebedrijf in de polder en vertrok met zijn vrouw en vier kinderen naar Canada waar ze samen een prachtig melkveebedrijf opbouwden. De bouw van een nieuwe stal die al bevolkt werd door 700 koeien en waar uiteindelijk 900 melkkoeien in gehuisvest konden worden, was net afgerond met een open dag. En op hun internetsite in aanbouw, staat te lezen dat de familie Verhoef het bedrijf graag open stelt aan schoolgroepen en belangstellenden. Jan zat nog vol plannen en ideeën.

In Nederland was Jan ook ondernemer gebleven; hij “leefde van de wind” zoals hij zelf altijd zei, met drie windmolens. En dus kwam hij nog regelmatig naar Nederland, voor familiebezoek en om zijn zaken te regelen.

Jan voelde zich ook betrokken bij het wel en wee van de DDB. Tijdens de acties in 2008, terwijl ik - lichtelijk in de stress - op het punt stond om te praten met een zaal vol boze niet-leden, belde Jan op. Met zijn relativerende, opbeurende en nuchtere kijk op de gang van zaken was hij er verantwoordelijk voor dat ik even later ontspannen en met een glimlach op het gezicht, op weg ging. In september 2009, tijdens een bezoek van Jan aan Nederland terwijl we in de tweede ronde melkacties zaten, namen we een kort interview met hem op over zijn visie op de (Canadese) melkveehouderij. Een filmpje dat nog steeds op de DDB site is te vinden (http://www.ddb.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=913&Itemid=).

Jan Verhoef is een man die met zijn inzet in het belang van de Nederlandse melkveehouderij, veel voor melkveehouders heeft gedaan. Dat hij slechts 55 jaar mocht worden, is een zware slag voor zijn vrouw, kinderen en familie die wij alle kracht en steun in hun omgeving toewensen.

Jan werd afgelopen donderdag begraven in zijn geliefde Canada, ver van zijn talloze vrienden en collega’s die hem graag een laatste groet in diep respect hadden willen brengen. Jan, bedankt, voor wie je was en voor wat je voor ons gedaan hebt.

Namens het DDB bestuur,
Sieta van Keimpema, voorzitter