Persberichten


De derogatie neigt inmiddels bijna naar een verloren zaak. Alleen als Nederland heel snel orde op zaken weet te stellen, is de derogatie misschien nog te redden. Dat is de Dutch Dairymen Board (DDB) en Innovatief uit de Knel (IudK) op 23 november …

Lees meer »

Fosfaattop of flop?

maandag 14 november 2016

Eensgezindheid in de sector om voor de melkveehouders zo snel mogelijk te komen tot de garantie van een nieuwe derogatie, was de doelstelling van DDB voorzitter Sieta van Keimpema toen zij op een symposium te Joure, 22 september jl. alle …

Lees meer »

NMV en DDB samen op de bres voor derogatie

donderdag 27 oktober 2016

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB) hebben naar aanleiding van het uitstel van het fosfaatrechtenstelsel een gezamenlijk maatregelenpakket gepresenteerd aan staatssecretaris van Dam dat als doel heeft om voor 1 …

Lees meer »


De Europese Commissie heeft de invoering van fosfaatrechten om het huidige overschot aan fosfaatproductie door melkkoeien te beperken, afgekeurd als zijnde ongeoorloofde staatssteun. De Europese Commissie laat er tevens geen twijfel over bestaan …

Lees meer »