Persberichten


De Dutch Dairymen Board (DDB) heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan Commissaris Hogan over de besteding van de 30 miljoen euro die Nederland ontving uit het hulppakket, dat in september 2015 door de Europese Commissie werd toegekend als …

Lees meer »

In verband met de voorgestelde fosfaatrechten, voerde een afvaardiging van de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op 8 maart jl. een gesprek met een zware delegatie van DG Environment, afdeling Nitraatrichtlijn (…

Lees meer »

De langstdurende 1 aprilgrap in de zuivelsector die “vrij melken vanaf 1 april 2015” heette, is op 3 maart j.l. afgesloten met een nieuw quotum voor melkveehouders - de fosfaatrechten -  en zal, met de invulling daarvan zoals voorgenomen door …

Lees meer »

EU-landbouwpolitiek mag Europese melkveehouders niet langer tegen elkaar uitspelenDe Europese Unie is allang niet meer het sociale, harmonie nastrevende instituut dat ze voor velen van ons lange tijd was. Of het nu over Brexit, Grexit, …

Lees meer »

EMB op audiëntie in het Vaticaan

donderdag 28 januari 2016

Paus Franciscus sterkt melkveehouders in hun opdracht om te strijden voor een rechtvaardige en eerlijke landbouwsectorHet bezoek van de European Milk Board aan de Paus is niet onopgemerkt gebleven in de media. Hier een overzicht van links.(Rome, …

Lees meer »