Persberichten


In verband met de voorgestelde fosfaatrechten, voerde een afvaardiging van de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op 8 maart jl. een gesprek met een zware delegatie van DG Environment, afdeling Nitraatrichtlijn (…

Lees meer »

De langstdurende 1 aprilgrap in de zuivelsector die “vrij melken vanaf 1 april 2015” heette, is op 3 maart j.l. afgesloten met een nieuw quotum voor melkveehouders - de fosfaatrechten -  en zal, met de invulling daarvan zoals voorgenomen door …

Lees meer »

EU-landbouwpolitiek mag Europese melkveehouders niet langer tegen elkaar uitspelenDe Europese Unie is allang niet meer het sociale, harmonie nastrevende instituut dat ze voor velen van ons lange tijd was. Of het nu over Brexit, Grexit, …

Lees meer »

EMB op audiëntie in het Vaticaan

donderdag 28 januari 2016

Paus Franciscus sterkt melkveehouders in hun opdracht om te strijden voor een rechtvaardige en eerlijke landbouwsectorHet bezoek van de European Milk Board aan de Paus is niet onopgemerkt gebleven in de media. Hier een overzicht van links.(Rome, …

Lees meer »

140 leden van de European Milk Board is het voorrecht geboden om op 27 januari a.s. gezamenlijk de Heilige Mis bij te wonen, die door Paus Franciscus wordt opgedragen in Vaticaanstad. Ook vanuit Nederland zal een delegatie van de Dutch Dairymen …

Lees meer »