Wie zijn wij

De Dutch Dairymen Board (DDB) is een vereniging waarin zoveel mogelijk melkveehouders zich verenigen. Melkveehouders van Friesland Campina, Leerdammer, DOC, CONO enz. blijven allemaal lid en leverancier bij hun eigen fabriek, maar sluiten zich gezamenlijk aan bij de DDB.

Ontstaan en historie

Naar aanleiding van de uitkomsten van een door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) in 2004 gehouden zuivelenquête heeft de NMV een plan ontwikkeld om de huidige verouderde structuur in de melkveehouderijsector te veranderen.
Uitgangspunten in het plan zijn en kostendekkende melkprijs voor de melkveehouderij en meer inspraak van de primiaire sector bij de (coöperatieve) verwerkers.
Om het plan ten uitvoer te brengen werd een Initiatiefgroep Melkprijsvereniging opgericht, kortweg de IM, hierbij konden melkveehouders zich aanmelden om aan te geven dat zij bereid waren lid te worden van de op te richten Dutch Dairymen Board.
Uiteindelijk is op 7 juni 2006 de DDB opgericht.

Wat willen wij

Het doel van de DDB is het verbeteren van de melkprijs en van de positie van de melkveehouders ten opzichte van de andere schakels in de zuivelketen, het realiseren van marktmacht voor de melkveehouderijsector en het realiseren van zeggenschap over de boerenmelkprijs. De neerwaartse spiraal van prijsverlaging moet doorbroken worden en omgezet in een beheerste jaarlijkse prijsverhoging die in overeenstemming is met de stijgende kostprijs.

Onderhandelingen

Het DDB-bestuur wil namens de melkveehouders van iedere afzonderlijke fabriek, vooraf onderhandelen met de betreffende zuivelverwerker over de melkprijs.
Uitgangspunt voor de uitbetalingprijs zal, op termijn, minimaal de Europese marktconforme kostprijs moeten zijn; hiervoor neemt de DDB bijvoorbeeld de kostprijsberekening van een onafhankelijk en gerenommeerd bureau als uitgangspunt (bijvoorbeeld het LEI).

Bodem-prijs in de markt

Door vooraf te onderhandelen wordt er een bodem in de markt gelegd.
Voor de zuivelverwerkers betekent dit, dat zij niet meer beneden een zeker prijsniveau kunnen gaan. Met een bodemprijs versterkt de DDB de positie van de zuivelcoöperaties richting haar afnemers en de positie van de individuele leden.

Wetgeving en politiek

Daar de huidige wetgeving op met name het gebied van de Mededinging, onder andere het onderhandelen voor groepen melkveehouders bemoeilijkt, richt de DDB zich (ook) op lobby bij de politieke vertegenwoordigers, zowel in Den Haag als ook in Brussel, om de tekortkomingen in de wet onder de aandacht te brengen en mogelijk aan te (laten) passen om de primaire producent een betere positie te verschaffen.
Naast de lobby gericht op wetgeving, houdt de DDB zich ook bezig met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB/CAP).
Het GBL/Cap heeft een directe invloed op de inkomsten op de agrarische bedrijven. Immers de directe betalingen zijn voor veel bedrijven een nodige aanvulling in de resultaten. Daarnaast zijn de steeds zwaarder wordende voorwaarden voor deze directe betaling van invloed op de bedrijfsvoering.